Object

Lubelska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1946-1950)
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.

Title: Lubelska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1946-1950)

Creator:

Sekściński, Bogdan (1956- )

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 42 z. 2 (2010)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 151-171 : ill. ; Summary in English. ; Contains tables.

References:

Chmielewski Z., Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym ogniwem systemu represji w Polsce w latach 1945-1955, [w:] Działalność Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie w latach 1945-1954. Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniu 20.03.1998 r., red. Z. Chmielewski, Szczecin 1998.
Chojnowski G., Wnioski jakie wynikają dla Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z analizy spraw o unieważnienie orzeczeń Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, [w:] Działalność Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie w latach 1945-1954. Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniu 20.03.1998 r. red. Z. Chmielewski, Szczecin 1998.
Domagalski W., Działalność Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym — w świetle materiałów Komisji i jej Delegatury warszawskiej, „Archiwum Kryminologii” 1996, t. XXII.
Fajst M., Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1945-1955) i jej ofiary (cz. II), „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2000, nr 3-4.
Fengler B., Wokół działalności Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w województwie szczecińskim w latach 1946-1950, [w:] Działalność Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie w latach 1945-1954. Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniu 20.03.1998 r. pod red. Z. Chmielewskiego, Szczecin 1998.
Fiedorczyk P., Stosowanie aresztu tymczasowego w Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, [w:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956, red. W. Kulesza, A. Rzepliński, Warszawa 2001.
Fiedorczyk P., Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Studium historycznoprawne, Białystok 2002.
Fiedorczyk P., Stosowanie aresztu tymczasowego w Komisji Specjalnej w Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (na przykładzie Delegatury w Białymstoku), [w:] Działalność Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie w latach 1945-1954. Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniu 20.03.1998 r. pod red. Z. Chmielewskiego, Szczecin 1998.
Fiedorczyk P., System kar stosowanych przez Komisję Specjalną do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, w. Przez tysiąclecia: państwo — prawo —jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń, 17-20 września 2000 r., red. A. Lityński, P. Fiedorczyk, Katowice 2001.
Grzegorczyk T., J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 1998.
Jarosz D., T. Wolsza, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1945-1954), „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu” 1993, t. XXXVI.
Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, 1945-1954. Wybór dokumentów, oprac. D. Jarosz, T. Wolsza, Warszawa 1995.
Kula M., T. Grosse, J. Grużewski, M. Kozak, M. Meller, K. Piasecki, P. Piskorski, P. Salak, M. Woźniak, P. Zalewski, Szarzy ludzie zaplątani w codzienności komunizmu, „Przegląd Historyczny” 1993, t. LXXXIV, z. 3.
Lewandowski S., Prawda o Komisji Specjalnej, „Słowo” 1993, nr 102.
Lityński A. O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999.
Lityński A., Pozasądowe instytucje orzekające, Komisja Specjalna, [w:] M. Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000.
Macholak J., Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie 1946-1954 (Organizacja i działalność), [w:] Działalność Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie w latach 1945-1954. Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniu 20.03.1998 r. pod red. Z. Chmielewskiego, Szczecin 1998.
Miążek R., Opolska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1950-1954), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu” 1994, z. 38.
Paczkowski A., Polacy pod obcą i własną przemocą, [w:] Czarna księga komunizmu, Warszawa 1999.
Pasek A., Uwagi wokół działalności Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Specjalnym, Wrocław 2002.
Rejman G., Prawo karne w latach 1944-1956, „Studia Iuridica” 1992, t. XXII: Prawo okresu stalinowskiego. Zagadnienia wybrane.
Rogowska B., Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym na Dolnym Śląsku w latach 1945-1947, [w:] Z badań nad dziejami Dolnego Śląska po II wojnie światowej, pod red. S. Dąbrowskiego, Wrocław 1993.
Rusek M., Właściwość rzeczowa Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w latach 1946-1949 na przykładzie krakowskiej Delegatury, [w:] Krakowskie studia z historii państwa i prawa, red. W. Uruszczak, D. Malec, Kraków 2004.
Sekściński B., Stosowanie tymczasowego aresztowania przez Lubelską Delegaturę Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1946), „Studia luridica Lublinensia” 2004, t. IV.
Sołtysiak G., Komisja Specjalna do Walki, „Karta. Niezależny miesięcznik historyczny” 1991, nr 1.
Tomkiewicz R., Olsztyńska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945-1954, Olsztyn 1995.
Personel sędziowsko-prokuratorski Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (na przykładzie Delegatury w Olsztynie 1945-1954), [w:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944-1956, red. W. Kulesza, A. Rzepliński, Warszawa 2000.
Sekściński B., Prawne podstawy stosowania tymczasowego aresztowania przez organy Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1945-1950), „Studia Iuridica Lublinensia” 2005, t. V.
Siedlarek J., Organizacja i podstawy prawne działania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, [w:] Działalność Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie w latach 1945-1954. Materiały z konferencji naukowej z 20 marca 1998 r., pod red. Z. Chmielewskiego, Szczecin 1998, s. 13-34.
Szabo M., Wnioski jakie wynikają dla Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z analizy spraw o unieważnienie orzeczeń Komisji Specjalnej do Watki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, [w:] Działalność Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie w latach 1945-1954. Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniu 20.03.1998 r. pod red. Z. Chmielewskiego, Szczecin 1998.
Tomczyk W., Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Rzeszowie 1946-1954, Rzeszów 2007 (publikacja internetowa). Data wydania 2007 <http://www. pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=959› (dostęp: 1.10.2008).
Więcławski B., Z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Poznaniu 1946-1954, „Kronika Miasta Poznania” 1995, nr 3.
Zaćmiński A., Bydgoska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1946-1954), [w:] Związki Kujaw i Pomorza na przestrzeni wieków. Zbiór studiów, red. Z. Biegański, W. Jastrzębski, Bydgoszcz 2001.
Zand H., Spór o władzę po przewrocie październikowym 1917 r., Warszawa 1964.
Ziemba Z. A., Prawo przeciwko społeczeństwu, Polskie prawo karne w latach 1944-1956, Warszawa 1997.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

42

Issue:

2

Start page:

151

End page:

171

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:46770 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/42/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/42/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information