Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: Lubelska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1946-1950)

Twórca:

Sekściński, Bogdan (1956- )

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 42 z. 2 (2010)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 151-171 : il. ; Zawiera tabele. ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Chmielewski Z., Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym ogniwem systemu represji w Polsce w latach 1945-1955, [w:] Działalność Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie w latach 1945-1954. Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniu 20.03.1998 r., red. Z. Chmielewski, Szczecin 1998.
Chojnowski G., Wnioski jakie wynikają dla Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z analizy spraw o unieważnienie orzeczeń Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, [w:] Działalność Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie w latach 1945-1954. Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniu 20.03.1998 r. red. Z. Chmielewski, Szczecin 1998.
Domagalski W., Działalność Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym — w świetle materiałów Komisji i jej Delegatury warszawskiej, „Archiwum Kryminologii” 1996, t. XXII.
Fajst M., Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1945-1955) i jej ofiary (cz. II), „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2000, nr 3-4.
Fengler B., Wokół działalności Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w województwie szczecińskim w latach 1946-1950, [w:] Działalność Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie w latach 1945-1954. Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniu 20.03.1998 r. pod red. Z. Chmielewskiego, Szczecin 1998.
Fiedorczyk P., Stosowanie aresztu tymczasowego w Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, [w:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956, red. W. Kulesza, A. Rzepliński, Warszawa 2001.
Fiedorczyk P., Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Studium historycznoprawne, Białystok 2002.
Fiedorczyk P., Stosowanie aresztu tymczasowego w Komisji Specjalnej w Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (na przykładzie Delegatury w Białymstoku), [w:] Działalność Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie w latach 1945-1954. Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniu 20.03.1998 r. pod red. Z. Chmielewskiego, Szczecin 1998.
Fiedorczyk P., System kar stosowanych przez Komisję Specjalną do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, w. Przez tysiąclecia: państwo — prawo —jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń, 17-20 września 2000 r., red. A. Lityński, P. Fiedorczyk, Katowice 2001.
Grzegorczyk T., J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 1998.
Jarosz D., T. Wolsza, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1945-1954), „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu” 1993, t. XXXVI.
Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, 1945-1954. Wybór dokumentów, oprac. D. Jarosz, T. Wolsza, Warszawa 1995.
Kula M., T. Grosse, J. Grużewski, M. Kozak, M. Meller, K. Piasecki, P. Piskorski, P. Salak, M. Woźniak, P. Zalewski, Szarzy ludzie zaplątani w codzienności komunizmu, „Przegląd Historyczny” 1993, t. LXXXIV, z. 3.
Lewandowski S., Prawda o Komisji Specjalnej, „Słowo” 1993, nr 102.
Lityński A. O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999.
Lityński A., Pozasądowe instytucje orzekające, Komisja Specjalna, [w:] M. Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2000.
Macholak J., Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie 1946-1954 (Organizacja i działalność), [w:] Działalność Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie w latach 1945-1954. Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniu 20.03.1998 r. pod red. Z. Chmielewskiego, Szczecin 1998.
Miążek R., Opolska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1950-1954), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu” 1994, z. 38.
Paczkowski A., Polacy pod obcą i własną przemocą, [w:] Czarna księga komunizmu, Warszawa 1999.
Pasek A., Uwagi wokół działalności Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Specjalnym, Wrocław 2002.
Rejman G., Prawo karne w latach 1944-1956, „Studia Iuridica” 1992, t. XXII: Prawo okresu stalinowskiego. Zagadnienia wybrane.
Rogowska B., Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym na Dolnym Śląsku w latach 1945-1947, [w:] Z badań nad dziejami Dolnego Śląska po II wojnie światowej, pod red. S. Dąbrowskiego, Wrocław 1993.
Rusek M., Właściwość rzeczowa Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w latach 1946-1949 na przykładzie krakowskiej Delegatury, [w:] Krakowskie studia z historii państwa i prawa, red. W. Uruszczak, D. Malec, Kraków 2004.
Sekściński B., Stosowanie tymczasowego aresztowania przez Lubelską Delegaturę Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1946), „Studia luridica Lublinensia” 2004, t. IV.
Sołtysiak G., Komisja Specjalna do Walki, „Karta. Niezależny miesięcznik historyczny” 1991, nr 1.
Tomkiewicz R., Olsztyńska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945-1954, Olsztyn 1995.
Personel sędziowsko-prokuratorski Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (na przykładzie Delegatury w Olsztynie 1945-1954), [w:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944-1956, red. W. Kulesza, A. Rzepliński, Warszawa 2000.
Sekściński B., Prawne podstawy stosowania tymczasowego aresztowania przez organy Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1945-1950), „Studia Iuridica Lublinensia” 2005, t. V.
Siedlarek J., Organizacja i podstawy prawne działania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, [w:] Działalność Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie w latach 1945-1954. Materiały z konferencji naukowej z 20 marca 1998 r., pod red. Z. Chmielewskiego, Szczecin 1998, s. 13-34.
Szabo M., Wnioski jakie wynikają dla Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z analizy spraw o unieważnienie orzeczeń Komisji Specjalnej do Watki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, [w:] Działalność Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie w latach 1945-1954. Materiały z konferencji naukowej odbytej w dniu 20.03.1998 r. pod red. Z. Chmielewskiego, Szczecin 1998.
Tomczyk W., Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Rzeszowie 1946-1954, Rzeszów 2007 (publikacja internetowa). Data wydania 2007 <http://www. pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=959› (dostęp: 1.10.2008).
Więcławski B., Z działalności Delegatury Komisji Specjalnej w Poznaniu 1946-1954, „Kronika Miasta Poznania” 1995, nr 3.
Zaćmiński A., Bydgoska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1946-1954), [w:] Związki Kujaw i Pomorza na przestrzeni wieków. Zbiór studiów, red. Z. Biegański, W. Jastrzębski, Bydgoszcz 2001.
Zand H., Spór o władzę po przewrocie październikowym 1917 r., Warszawa 1964.
Ziemba Z. A., Prawo przeciwko społeczeństwu, Polskie prawo karne w latach 1944-1956, Warszawa 1997.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

42

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

151

Strona końc.:

171

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:46770 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/42/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/42/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Historii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji