Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: W poszukiwaniu nowych dróg - rzecz o reaktywacji stowarzyszenia Les Amis de la Pologne po zakończeniu II wojny światowej

Creator:

Nossowska, Małgorzata

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 42 z. 2 (2010)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 173-184 ; Summary in English.

References:

Brian D., Rodzina Curie, Warszawa 2006.
Jarosz D., M. Pasztor, Robineau, Bassaler i inni. Z dziejów stosunków polsko-francuskich w latach 1948- 1953, Toruń 2001.
Domański T., Rosa Bailly: wielka Francuzka o polskim sercu, Lublin 2003.
Girzyński Z., Polska — Francja 1945-1950, Toruń 2005.
Girzyński Z., Stosunki polsko-francuskie w latach 1944-1950. Polityka — gospodarka — kultura, Włocławek 2003.
Łongiewska A., Francuzi w obronie prawa Polski do Górnego Śląska, „Kwartalnik Opolski” 1971, nr 3.
Łongiewska A., Korespondencja Rosy Bailly z Felicją Skarbkową z lat 1946-1959, „Ze Skarbca Kultury” 1970, z. 21.
Marszałek A., Ewolucja stosunków polsko-francuskich 1944-56, [w:] Ewolucja systemu politycznego PRL, red. Urbański M., Toruń 1987.
Nossowska M., „Embarras de richesse”, czyli historia rujnującego spadku (próby stworzenia przez Rosę Bailly ośrodka polskiego w Lechâtelet k. Dijon), „Dzieje Najnowsze” 2009, R. XLI, nr 1.
Pasztor M., O polsko-francuskiej współpracy kulturalnej i naukowej na przykładzie stowarzyszenia „Les Amis de la Pologne” w latach 1919-1924, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1992, t. XXXVII, nr 2.
Pasztor M., Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach 1924-1939, Warszawa 1999.
M. Pasztor, Słabnące lobby. Działalność propolskich grup parlamentarnych we francuskim Zgromadzeniu Narodowym w latach 1921-1936, „Dzieje Najnowsze” 1997, R. XXIX, nr 3, s. 47-62.
Pytlarz A., Rosa Bailly — sa vie et ses liens d'amitié tissés avec la Pologne, „Synergies Pologne” 2003, nr 3.
Rospond S., „Les Amis de la Pologne” za polskim Górnym Śląskiem, „Kwartalnik Opolski” 1971, nr 3.
Wołos M., Alfred Chłapowski (1874-1940). Biografia ambasadora polski we Francji, Toruń 2001.
Zaks Z., Rząd francuski wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i Rządu Tymczasowego RP (lipiec 1944-sierpień 1945), „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” 1995, 1.1.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

42

Issue:

2

Start page:

173

End page:

184

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:46767 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/42/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/42/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information