Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: W poszukiwaniu nowych dróg - rzecz o reaktywacji stowarzyszenia Les Amis de la Pologne po zakończeniu II wojny światowej

Twórca:

Nossowska, Małgorzata

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 42 z. 2 (2010)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 173-184 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Brian D., Rodzina Curie, Warszawa 2006.
Jarosz D., M. Pasztor, Robineau, Bassaler i inni. Z dziejów stosunków polsko-francuskich w latach 1948- 1953, Toruń 2001.
Domański T., Rosa Bailly: wielka Francuzka o polskim sercu, Lublin 2003.
Girzyński Z., Polska — Francja 1945-1950, Toruń 2005.
Girzyński Z., Stosunki polsko-francuskie w latach 1944-1950. Polityka — gospodarka — kultura, Włocławek 2003.
Łongiewska A., Francuzi w obronie prawa Polski do Górnego Śląska, „Kwartalnik Opolski” 1971, nr 3.
Łongiewska A., Korespondencja Rosy Bailly z Felicją Skarbkową z lat 1946-1959, „Ze Skarbca Kultury” 1970, z. 21.
Marszałek A., Ewolucja stosunków polsko-francuskich 1944-56, [w:] Ewolucja systemu politycznego PRL, red. Urbański M., Toruń 1987.
Nossowska M., „Embarras de richesse”, czyli historia rujnującego spadku (próby stworzenia przez Rosę Bailly ośrodka polskiego w Lechâtelet k. Dijon), „Dzieje Najnowsze” 2009, R. XLI, nr 1.
Pasztor M., O polsko-francuskiej współpracy kulturalnej i naukowej na przykładzie stowarzyszenia „Les Amis de la Pologne” w latach 1919-1924, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1992, t. XXXVII, nr 2.
Pasztor M., Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach 1924-1939, Warszawa 1999.
M. Pasztor, Słabnące lobby. Działalność propolskich grup parlamentarnych we francuskim Zgromadzeniu Narodowym w latach 1921-1936, „Dzieje Najnowsze” 1997, R. XXIX, nr 3, s. 47-62.
Pytlarz A., Rosa Bailly — sa vie et ses liens d'amitié tissés avec la Pologne, „Synergies Pologne” 2003, nr 3.
Rospond S., „Les Amis de la Pologne” za polskim Górnym Śląskiem, „Kwartalnik Opolski” 1971, nr 3.
Wołos M., Alfred Chłapowski (1874-1940). Biografia ambasadora polski we Francji, Toruń 2001.
Zaks Z., Rząd francuski wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i Rządu Tymczasowego RP (lipiec 1944-sierpień 1945), „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” 1995, 1.1.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

42

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

173

Strona końc.:

184

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:46767 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/42/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/42/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Historii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji