Object

Niemiecko-rosyjski sojusz energetyczny: geneza, historia, perspektywy
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.

Title: Niemiecko-rosyjski sojusz energetyczny: geneza, historia, perspektywy

Creator:

Musiał, Bogdan

Date issued/created:

2010

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 42 z. 4 (2010)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 75-90 ; Sum. eng., ger.

References:

Bukowski W., Moskiewski Proces. Dysydent w archiwach Kremla, Warszawa 1998.
Djaczenko A. A., Opyt likwidacyi posledstwij Czernobylskoj katastrofy, Moskwa 2004 (<http://www. iss.niiit.ru/book–7/index.htm› dostęp: 26 X 2010).
Engerer H., Russlands Energieexporte. Potentiale, Strategien, Perspektiven, [w:] Blick in die Röhre. Europas Energiepolitik auf dem Prüfstand (Osteuropa Energie-Dossier 2009), red. M. Sapper, V. Weichsel, Berlin 2009.
Gajdar Je. T., Dołgoje wriemia. Rossija w mirie: oczerki ekonomiczeskoj istorii, Moskwa 2005.
Kriczewskij N., W. Inoziemcew, Ekonomika zdrawogo smysła, Moskwa 2009.
Kudrow W. M., Ekonomika Rossii w mirowom kontiekstie, Sankt–Peterburg 2007.
Musial B., Stalins Beutezug. Die Plünderung Deutschlands und der Aufstieg der Sowjetunion zur Weltmacht, Berlin 2010.
Musiał B., Na zachód po trupie Polski, Warszawa 2009.
Niekrasow W. Ł., Dołgosrocznaja kompleksnaja programma razwitija Zapadno-Sibirskogo nief-tiegazowogo kompleksa: istoriczeskij aspiekt, <http://history.nsc.ru/publ/l/html/nekrasov.htm> (dostęp: 26 X 2010).
Safronow Je. D., A. D. Fadiejew, Pierwyje szagi oswojenija „ Wtorogo Baku”, [w:] „Woprosy istorii” 1970 nr 4.
Schwendemann H., Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion von 1939 bis 1941. Alternative zu Hitlers Ostprogramm?, Berlin 1993.
Schweizer P., Reagan’s War, New York 2002.
Schweitzer P., Victory, The Regan Administration’s secret strategy that hastened the collapse of the Soviet Union, New York 1994.
Sławkina M. W., Wlijanije nieftiegazowogo kompleksa na socyalno-ekonomiczeskoje razwitije SSSR w 1945–1991 gg. Awtoriefierat (Moskowskij gosudarstwiennyj uniwiersitiet im. M. W. Łomonosowa), Moskwa 2006 (Maszynopis).
Sokołow A. K., W. S. Tiażelnikowa, Kurs sowiestskoj istorii, 1941–1999, Moskwa 1999.
Szammazow A. M., B. N. Mastobajew, R. N. Bachtizin, A. Je. Soszczenko, Truboprowodnyj transport Rossii (1946–1991 gg.), [w:] „Turboprowodnyj transport niefti” 2001, nr 2.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

42

Issue:

4

Start page:

75

End page:

90

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:46818 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/42/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/42/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; ger

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information