Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: Niemiecko-rosyjski sojusz energetyczny: geneza, historia, perspektywy

Twórca:

Musiał, Bogdan

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 42 z. 4 (2010)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 75-90 ; Streszcz. ang., niem.

Bibliografia:

Bukowski W., Moskiewski Proces. Dysydent w archiwach Kremla, Warszawa 1998.
Djaczenko A. A., Opyt likwidacyi posledstwij Czernobylskoj katastrofy, Moskwa 2004 (<http://www. iss.niiit.ru/book–7/index.htm› dostęp: 26 X 2010).
Engerer H., Russlands Energieexporte. Potentiale, Strategien, Perspektiven, [w:] Blick in die Röhre. Europas Energiepolitik auf dem Prüfstand (Osteuropa Energie-Dossier 2009), red. M. Sapper, V. Weichsel, Berlin 2009.
Gajdar Je. T., Dołgoje wriemia. Rossija w mirie: oczerki ekonomiczeskoj istorii, Moskwa 2005.
Kriczewskij N., W. Inoziemcew, Ekonomika zdrawogo smysła, Moskwa 2009.
Kudrow W. M., Ekonomika Rossii w mirowom kontiekstie, Sankt–Peterburg 2007.
Musial B., Stalins Beutezug. Die Plünderung Deutschlands und der Aufstieg der Sowjetunion zur Weltmacht, Berlin 2010.
Musiał B., Na zachód po trupie Polski, Warszawa 2009.
Niekrasow W. Ł., Dołgosrocznaja kompleksnaja programma razwitija Zapadno-Sibirskogo nief-tiegazowogo kompleksa: istoriczeskij aspiekt, <http://history.nsc.ru/publ/l/html/nekrasov.htm> (dostęp: 26 X 2010).
Safronow Je. D., A. D. Fadiejew, Pierwyje szagi oswojenija „ Wtorogo Baku”, [w:] „Woprosy istorii” 1970 nr 4.
Schwendemann H., Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion von 1939 bis 1941. Alternative zu Hitlers Ostprogramm?, Berlin 1993.
Schweizer P., Reagan’s War, New York 2002.
Schweitzer P., Victory, The Regan Administration’s secret strategy that hastened the collapse of the Soviet Union, New York 1994.
Sławkina M. W., Wlijanije nieftiegazowogo kompleksa na socyalno-ekonomiczeskoje razwitije SSSR w 1945–1991 gg. Awtoriefierat (Moskowskij gosudarstwiennyj uniwiersitiet im. M. W. Łomonosowa), Moskwa 2006 (Maszynopis).
Sokołow A. K., W. S. Tiażelnikowa, Kurs sowiestskoj istorii, 1941–1999, Moskwa 1999.
Szammazow A. M., B. N. Mastobajew, R. N. Bachtizin, A. Je. Soszczenko, Truboprowodnyj transport Rossii (1946–1991 gg.), [w:] „Turboprowodnyj transport niefti” 2001, nr 2.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

42

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

75

Strona końc.:

90

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:46818 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/42/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/42/4 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; ger

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Historii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji