Object

Title: Czechosłowackie próby zbliżenia z Niemcami Hitlera (listopad 1936 - luty 1937 r.)

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 1 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. ; p. 75-84

References:

Balcerak W., Legenda bez pokrycia, „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”, t. IX, 1973 ; Jędrzejewicz W., Sprawa wojny prewencyjnej w 1933 roku, „Zeszyty Historyczne”, nr 10, Paryż 1966 ; Kvaček R., Československo-německá jednání w roce 1936, „Historie a jednání vojenství”, nr 5, 1965 ; Kvaček R., V. Vinš, K německo československym sondážím ve třicátych letech, „Československý časopis historický”, 1966, r. XIV ; Noël L., Agresja niemiecka na Polskę, Warszawa 1966 ; Pułaski M., Stosunki dyplomatyczne polsko-czechosłowacko-niemieckie od roku 1933 do wiosny 1938, Poznań 1967 ; Šnejdárek A., Tajne rozhovory Beneša s Německem v letech 1936/37, „Československý časopis historický”, 1961, r. IX ; Wandycz P., Próba nawiązania przez Marszałka Piłsudskiego kontaktu z Hitlerem jesienią 1930 roku, „Niepodległość”, t. XI, Londyn-Nowy Jork 1978 ; Weinberg G. L., Secret Hitler-Beneš negotiations in 1936-37, „Journal of Central European Affairs”, t. XIX, styczeń 1960, nr 4

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

46

Issue:

1

Start page:

75

End page:

84

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:47185 ; oai:rcin.org.pl:47185 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/46/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information