Obiekt

Tytuł: Czechosłowackie próby zbliżenia z Niemcami Hitlera (listopad 1936 - luty 1937 r.)

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 46 z. 1 (2014)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 75-84 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Balcerak W., Legenda bez pokrycia, „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”, t. IX, 1973 ; Jędrzejewicz W., Sprawa wojny prewencyjnej w 1933 roku, „Zeszyty Historyczne”, nr 10, Paryż 1966 ; Kvaček R., Československo-německá jednání w roce 1936, „Historie a jednání vojenství”, nr 5, 1965 ; Kvaček R., V. Vinš, K německo československym sondážím ve třicátych letech, „Československý časopis historický”, 1966, r. XIV ; Noël L., Agresja niemiecka na Polskę, Warszawa 1966 ; Pułaski M., Stosunki dyplomatyczne polsko-czechosłowacko-niemieckie od roku 1933 do wiosny 1938, Poznań 1967 ; Šnejdárek A., Tajne rozhovory Beneša s Německem v letech 1936/37, „Československý časopis historický”, 1961, r. IX ; Wandycz P., Próba nawiązania przez Marszałka Piłsudskiego kontaktu z Hitlerem jesienią 1930 roku, „Niepodległość”, t. XI, Londyn-Nowy Jork 1978 ; Weinberg G. L., Secret Hitler-Beneš negotiations in 1936-37, „Journal of Central European Affairs”, t. XIX, styczeń 1960, nr 4

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

46

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

75

Strona końc.:

84

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:47185 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/46/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/46/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji