Obiekt

Tytuł: Refleksje o totalitaryzmie w aksamitnych rękawiczkach w środowiskach akademickich w latach 1957-1979

Twórca:

Salmonowicz, Stanisław (1931– )

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 44 z.4 (2012)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 103-114

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Białkowski M., Oaza na Mostowej. Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu (1957-2007), Toruń 2008
Borejsza J.W., Historycy polscy — uczeni, sędziowie i inni [w:] Borejsza J.W., Stulecie zagłady, Gdańsk-Warszawa 2011
Friszke A., Przystosowanie i opór [w:] A. Friszke, Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL, Warszawa 2007
Głębocki H., Uczelnie wyższe w PRL jako obiekt kontroli operacyjnej ze strony SB (wybrane problemy na przykładzie Krakowa w latach 1975-1989) [w:] Naukowcy władzy, władza naukowcom. Studia, red. P. Franaszek, Warszawa 2010
Hirszowicz M., Pułapki zaangażowania. Intelektualiści w służbie komunizmu, Warszawa 2001
Naukowcy władzy, władza naukowcom. Studia, red. P. Franaszek, Warszawa 2010; Stłamszona nauka? Inwigilacja środowisk akademickich i naukowych przez aparat bezpieczeństwa w latach siedemdziesiatych i osiemdziesiątych XX wieku, red. P. Franaszek, Warszawa 2010.
Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995
Salmonowicz S., Krakowskie „prehistoryjki” opozycyjne lat 1956-1966 „Arcana”, 2006, nr 68/2
Salmonowicz S., Between Terror and Manipulation: the Polish Intelligentsia in the Face of Stalinism, „Acta Poloniae Historica”, 2009, t. C
Salmonowicz S., Jak studiowałem w dobie polskiego stalinizmu, „Analecta”, 2002, t. XII, 1-2
Salmonowicz S., Między hierarchicznością, feudalizmem, a brakiem dobrych obyczajów w nauce [w:] Idea Uniwersytetu u schyłku stulecia, pod red. M. Grabskiego, Warszawa 1997
Salmonowicz S., Moja sprawa karna 1970/1971, [w:] „Dzieje Najnowsze”, 2010, R. XLII, 4
Salmonowicz S., Profesorowie i studenci w dobie stalinizmu w Polsce (1944-1956) [w:] Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze, pod red. G. Miernika, Kielce 2003
Salmonowicz S., Profesorowie Uniwersytetu Jagielońskiego jako przedmiot inwigilacji organów UB i SB „Czasy Nowożytne”, 2002, t. XIII
Salmonowicz S., Z dziejów opozycji politycznej w PRL w latach 1956-1980, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 1995, t. XLVII, 1-2
Sikora M., Osobowe źródła informacji Służby Bezpieczeństwa wśród kadry naukowej Politechniki Śląskiej — wybrane przykłady od lat sześćdziesiątych do końca PRL, [w:] Naukowcy władzy, władza naukowcom. Studia, red. P. Franaszek, Warszawa 2010
Świda-Ziemba H., Człowiek wewnętrznie zniewolony. Problemy psychosocjologiczne minionej formacji, Warszawa 1998
Zabłocki W., Co o nas wiedzieli? — NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Jagielońskiego w dokumentach SB, Kraków 2005
Zielzer H., Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów, Warszawa 2010

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

44

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

103

Strona końc.:

114

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł - inny cytowalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:48154 ; 0419-8824

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/44/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/44/4 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji