RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Trójwymiarowa wizualizacja grobów odkrytych na halsztackim cmentarzysku w Domasławiu, stan. 10/11/12

Creator:

Markiewicz, Małgorzata

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Three-dimensional visualization of graves discovered at the Hallstatt cemetery in Domasław, site No. 10/11/12 ; Przegląd Archeologiczny T. 61 (2013)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Three-dimensional reconstructions of artefacts and monuments perform an important function in museums and are used for education and popularization. 3D software is being used by archaeologists more and more frequently. The paper concerns various stages of work on visualization of graves discovered at the Hallstatt cemetery in Domaslaw. Spatial presentation of the burials with regard to the layout of the equipment, in particular the position of painted vessels in the aspect of funeral rites, was the aim of the three-dimensional digital illustration. The reconstructions were created as a result of the analysis and interpretation of the source materials

References:

Bentkowska-Kafel A. 2008 Historyczna wiarygodność zabytku wirtualnego. Uwagi na marginesie postulatów Karty londyńskiej, (w:) A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (red.), Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach. Cyfrowe spotkania z zabytkami 1, Wrocław, 35-59.
Bentkowska-Kafel A. 2009 Zabytek wirtualny: kryteria oceny i rola Karty londyńskiej, (w:) A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (red.), Informatyka w historii sztuki. Stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii. Cyfrowe spotkania z zabytkami 2, Wrocław, 72-81.
Gediga B. 2012 Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowiskach 10,11,12 w Domasławiu, gm. Kobierzyce na Dolnym Śląsku, w latach 2006-2008, (w:) S. K adrow (red.), Raport 2007-2008, t. 1, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa, 411-420.
Gediga B. 2013 The culture of the Early Iron Age in the southwestern regions of Poland in the light of new research, (w:) S. Bergerbrant, S. Sabatini (red.), Counterpoint: essays in archaeology and heritage studies in honour of Professor Kristian Kristiansen, BAR International Series 2508, Oxford, 383-399.
Gediga B., Łaciak D., Łydżba-Kopczyńska B., Markiewicz M. 2013 Halsztacka ceramika malowana z Domasławia, stan. 10/11/12, pow. wrocławski, Wrocław, egzemplarz dostępny w archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu.
Józefowska A., Łaciak Ł. 2011 Domasław 10/11/12 (AZP 82-28/98/90/91), gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie. Opracowanie naukowe wyników ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku, t. 5, Wrocław, egzemplarz dostępny w archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu.
Józefowska A., Łaciak Ł. 2012 Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza na stanowisku Domasław 10-12, gm. Kobierzyce, (w:) Raport 2007-2008, t. 1, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa, 463-482.
Marek M. 2011 Cracovia 3D. Rekonstrukcje cyfrowe historycznej zabudowy Krakowa, Katalog wystawy, Kraków.

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

61

Start page:

215

End page:

231

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:50509 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information