Obiekt

Tytuł: Teoretyczna orientacja polskiej archeologii

Twórca:

Klejn, Leo S.

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Archeologiczny T. 61 (2013)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Miejsce wydania:

Wrocław

Opis:

29 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Bibliografia:

Hensel W. et al. (red.) 1986-1998 Teoria i praktyka badań archeologicznych, T. I (1986) – red. W. Hensel, G. Donato, S. Tabaczyński; t. II (1995) i III (1998) – red. W. Hensel, S. Tabaczyński, P. Urbańczyk, Warszawa.
Klejn L. S. 1970 Problema opriedielenija archieołogiczeskoj kultury, „Sowietskaja Archieołogija”, Moskwa, Nr 2.
Klejn L. S. 1975 O suszcznosti i granicach analiticzeskoj archieołogii, (w:) Nowiejszyje otkrytija sowietskich archieołogow, Kijew, b. i., cz. III, 19-22.
Klejn L. S. 1977 Priedmiet archieołogii, „Archieołogija Jużnoj Sibiri (Izwiestija kafiedry archieołogii Kiemierowskogo uniwiersitieta)”, 3-14.
Klejn L. S. 1978 Archieołogiczeskije istoczniki, Leningrad, izdatielstwo Leningradskogo uniwiersitieta (wtoroje, rasszyr. izd. Farn, 1995a).
Klejn L. S. 1991 Archieołogiczeskaja tipołogija, Leningrad, izdat.: Akadiemija nauk SSSR, LF CENDISI, Leningradskoje archieołog. nauczno-issledowat. objedinienije.
Klejn L. S. 1991 Rassiecz kientawra. O sootnoszenii archieołogii s istorijej w sowietskoj tradicyi, „Woprosy istorii jestiestoznanija i techniki”, Moskwa, Nr 4, 3-12.
Klejn L. S. 1992 Mietodołogiczeskaja priroda archieołogii, „Rossijskaja Archieołogija”, Moskwa, Nr 4, 86-96.
Klejn L. S. 1993 To separate a centaur: On the relationship of archaeology and history in Soviet tradition, „Antiquity”, vol. 67, no. 255, 339-348.
-
Klejn L. S. 1995 Paradigmy i pieriody w istorii otieczestwiennoj archieołogii, Riec. na: G. S. Lebiediew. Istorija otieczestwiennoj archieołogii 1700-1917, SPB, izd. Sankt-Pietierbugskogo uniwiersitieta, 1991.- 1991. – Sankt-Pietierburg i otieczestwiennaja archieołogija. Istoriograficzeskije oczerki. SPB, izd. Sankt-Pietiersburskogo uniwiersitieta, 173-183.
Klejn L. S. 1995 Prehistory and archaeology, (w:) M. Kuna and N. Venclova (eds.), Whither archaeology? Papers in honour of Evžen Neustupny, Praha, Institute of archaeology, 36-42.
Klejn L. S. 1999 Poznanskij trud po tieorii kłassifikacyi i tipołogii, „Archaeologia Petropolitana”, 3, 28-32.
Klejn L. S. 2001 Metaarchaeology (=Acta Archaeologica, København, vol. 72:1, supplementa vol. III), Blackwell – Munksgaard.
Klejn L. S. 2004 Wwiedienije w tieorieticzeskuju archieołogiju. Kniga I. Mietaarchieołogija, S.-Pietierburg, Bielwiedier.
Klejn L. S. 2009 Nowaja Archieołogija (kriticzeskij analiz tieorieticzeskogo naprawlenija w archieołogii Zapada), Donieck, izd. Donieckogo uniwiersitieta (sierija: Tieorieticzeskaja archieołogija, t. 1).
Klejn L. S. 2011 Istorija archieołogiczeskoj mysli, Sankt-Pietierburg, izd. S.-Pietierburgskogo uniwiersitieta, T. 1-2.
Klejn L. S. 2012-2013 Archieołogiczeskoje issledowanije, T. 1-2, Donieck, Donieckij nacyonalnyj uniwiersitiet, 2, 75-106.
Leach S. 2011 W biesiedach s L.S. Klejnom (Steven Leach), (w:) Aktualnyje problemy Sibiri i Dalniego Wostoka, Ussurijsk, izd. Ussur. Gos. Pied. Inst., 2011, 36-44.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Archeologiczny

Tom:

61

Strona pocz.:

243

Strona końc.:

248

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:50511 ; 0079-7138

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 149 ; IAiE PAN, sygn. P III 272 ; IAiE PAN, sygn. P III 353 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji