Object

Title: Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 52 (2014), Materiały

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 52 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 149-160 ; Summary in English. ; Includes source appendix, p. 153-159

Type of object:

Journal/Article

References:

Alexander P.J., The Oracle of Baalbek. The Tiburtine Sibyl in Greek dress, Michigan 1967.
Alexandrowicz S., „Peregrynacja do Ziemi Świętej” księcia Radziwiłła Sierotki. Czas powstania rękopisu, w: Ars Historia. Prace z dziejów powszechnych i Polski, red. M. Biskup i in., Poznań 1976, s. 585–601.
Anonim, Diariusz peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej, portugalskiej (1595), wyd. J. Czubek, Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, Seria II, tom II, Kraków 1925.
Backvis C., Dziennik podróży Polaka po Włoszech i Hiszpanii, w: tenże, Szkice o kulturze staropolskiej, wybór i oprac. A. Biernacki, Warszawa 1975, s. 144.
Barycz H., Diariusz podróży po Włoszech z końca wieku XVI i jego przypuszczalny autor, w: tenże, Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, Wrocław 1965, s. 311–342.
Barycz H., Niegoszewski Stanisław, PSB, t. 22, Wrocław 1977, s. 765–767.
Barycz H., Podróże polskie do Neapolu w wiekach XV–XVIII, w: tenże, Spojrzenia Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, Wrocław 1965, s. 87.
Biliński B., Italia i Rzym Jana Kochanowskiego, w: Jan Kochanowski i epoka renesansu, red. T. Michałowska, Warszawa 1984, s. 175.
Cigna A.A., Middleton G.J., The Stufe di Nerone (Nero’s Oven): an Ancient Artificial Cave near Naples (Italy), w: Proc. 14th Int. Congr. Speleology, Athens 2005, s. 459–461.
Clarck R.J., The Avernian Sibyl’s Cave: from Military Tunnel to Mediaeval Spa, “Classica et Mediaevalia”, 47, 1996, s. 227–228.
Dronke P., Forms and Imaginings: from Antiquity to the Fifteenth Century, Roma 2007.
Dziennik podróży do Włoch biskupa Jerzego Radziwiłła w 1575 roku, oprac. H. Barycz, „Kwartalnik Historyczny”, 49, 1935, s. 353–357.
Dziennik podróży Jana Taranowskiego do Ziemi Świętej z 1518 roku, przeł. R. Sawa, oprac. i wstęp D. Chemperek, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 49, 2005, s. 183–194.
Feemster Jashemski W.M., Meyer F.G., The Natural History of Pompeii, Cambridge 2002.
Folwarski H., Erazm Ciołek, biskup i dyplomata, Warszawa 1935.
Franczak G., Sarmata w krainie czarów. Jana Ocieskiego diariusz podróży włoskiej, „Terminus”, 8, 2006, z. 2, s. 83–98.
Gajus Swetoniusz Trankwillus, Żywoty cezarów, przeł. J. Niemirska-Pliszczyńska, t. 2, Wrocław 2004.
Gaster M., The Sibyl and the Dream of one Hundred Suns. An Old Apocryphon, “Journal of the Royal Asiatic Society”, July 1910, s. 609–623.
Goryński J., Peregrynacja do Ziemi Świętej, w: Antologia pamiętników polskich XVI wieku, red. R. Pollak, wybór i oprac. S. Drewniak, M. Kaczmarek, Wrocław 1966.
Hahn T.F., Anonima Diarjusz peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej i portugalskiej z r. 1595, Lwów 1935.
Hartleb K., Jan z Ocieszyna Ocieski, jego działalność publiczna i diariusz podróży do Rzymu, Lwów 1917.
Hartleb K., Najstarszy dziennik podróży do Ziemi Świętej i Syrii, Jana Tarnowskiego, „Kwartalnik Historyczny”, 44, 1930, t. I, z. 1, s. 26–44.
Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w., red. K. Lepszy, Warszawa 1953.
Jedynak Z., Krzysztof Pawłowski – domniemanym autorem anonimowych diariuszy podróży do Włoch, Hiszpanii i Portugalii z 1595 roku, w: tenże, Podróżnicy polscy we Włoszech i Hiszpanii w końcu XVI i na początku XVII wieku wobec malarstwa z kręgu Michała Anioła, Katowice 2006, s. 29–42.
Kochanowski J., Do gór i lasów, w: Fraszki, księgi trzecie, nr 1, oprac. J. Pelc, wyd. 3 przejrzane, Wrocław 1998, s. 113–114.
Linde S.B., Słownik języka polskiego, t. 5, Warszawa 1812.
Marino J.A., Becoming Neapolitan: Citizen Culture in Baroque Naples, Baltimore 2010.
Modlińska-Piekarz A., Tłumaczenie i opracowanie tekstu łacińskiego. Dziennik podróży do Włoch Jerzego Radziwiłła w 1575 roku, „Kultura i Historia”, nr 21, 2012.
Nowak Z., Jan Dantyszek. Portret renesansowego humanisty, Wrocław 1982.
Ocieski J., Relacja z poselstwa do Rzymu (1540–1541), przekład i komentarz G. Franczak, „Terminus”, 8, 2006, z. 2, s. 119–140.
Otwinowski E, Wypisanie drogi tureckiej, w: J.I. Kraszewski, Podróże i poselstwa polskie do Turcji, Kraków 1860, s. 7–40.
Otwinowski E., Wypisanie drogi tureckiej, w: Antologia pamiętników polskich XVI wieku, red. R. Pollak, wybór i oprac. S. Drewniak, M. Kaczmarek, Wrocław 1966, s. 183–202.
Pawłowski K., List z Indii, w: Antologia pamiętników polskich XVI wieku, red. R. Pollak, wybór i oprac. S. Drewniak, M. Kaczmarek, Wrocław 1966, s. 174–182.
Pawłowski K., List z Indii, w: Dwie peregrynacje z XVI w., oprac. W.T. Baranowski, Prace do Badań nad Historią Literatury i Oświaty, t. I, Warszawa 1914, s. 245–289.
Pelc J., Kochanowski, wyd. 3, Warszawa 2001, s. 37.
Peregrynacja do Ziemi Świętej 1582–1584, wyd. J. Czubek, Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce. Seria I, t. 15, cz. 2, Kraków 1925.
Peregrynacja do Ziemi Świętej Jana Goryńskiego, w: Dwie peregrynacje z XVI w., oprac. W.T. Baranowski, Prace do Badań nad Historią Literatury i Oświaty, t. I, Warszawa 1914.
Petrarca F., Wędrówka do Grobu Naszego Pana Jezusa Chrystusa, w: tenże, Pisma podróżnicze, t. II, przeł. i oprac. W. Olszaniec, Warszawa 2009, s. 221.
Petrarch’s Guide to the Holy Land. Itinerary to the Sepulcher of Our Lord Jesus Christ, ed. and trans. by Th.J. Cachey, Notre Dame 2002.
Pociecha W., Decjusz Jost Ludwik, Polski Słownik Biograficzny, t. 5, Kraków 1939–1946, s. 42.
Publius Cornelius Tacitus, Annales, with English transl. by J. Jackson, Cambridge 1994.
Radvila J., Kelione i Italija. 1575 metu dienoraštis, przeł. E. Ulčinaite, Vilnius 2001.
Radziwiłł M.K., Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu 1582–1584, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1962.
Rescius S., Diarium 1583–1589, wyd. J. Czubek, Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce. Seria I, t. 15, cz. 1, Kraków 1915.
Rywocki M., Księgi peregrynanckie (1584–1587), wyd. J. Czubek, Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, t. II, Kraków 1910.
Sanità H., La Crypta Neapolitana: un’eterotopia, “Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Annali”, 2009, t. 1, s. 376.
Siniarska-Czaplicka J., Filigrany papierni położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od początku XVI do połowy XVIII wieku, Wrocław 1969.
Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa, t. 10, Wrocław 1976; t. 22, Wrocław 1994; red. K. Mrowcewicz, t. 35, Warszawa 2001.
Spargo J.W., Virgil the Necromancer: Studies in Virgilian Legends, Cambridge 2004.
Tarnowski A., Krótkie wypisanie drogi z Polski do Konstantynopola ... przez p. Jędrzeja Tarnowskiego, w: J.I. Kraszewski, Podróże, s. 41–63.
Tarnowski A., Krótkie wypisanie drogi, w: Antologia pamiętników polskich XVI wieku, red. R. Pollak, wybór i oprac. S. Drewniak, M. Kaczmarek, Wrocław 1966, s. 203–216.
Trapp J.B., The grave of Vergil, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, 47, 1984, s. 1–31.
Voragine J. de, Legenda aurea, vulgo historia lombardica dicta, recensuit Th. Graesse, Dresdae et Lipsiae 1846.
Yegül F.K., Baths and bathing in classical antiquity, Cambridge 1992, s. 101, 109.
Zowczak M., Sybilla kontra Salomon. Z symboliki mądrości w tradycji ludowej, „Literatura Ludowa”, 38 (1994), 4–6, s. 103.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

52

Start page:

149

End page:

160

Detailed Resource Type:

Source

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:50704 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/52 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/52 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information