Object

Title: Nadniemeńskie wzgórze w "Balladach i romansach"

Creator:

Winiarski, Jerzy

Date issued/created:

2005

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. R. Barthes, Mit i znak. Wybór i słowo wstępne J. Błoński. Przeł. W. Błońska [i in.]. Warszawa 1970.
2. K. Brodziński, O życiu i pismach Franciszka Karpińskiego. Cyt. za: F. Karpiński, Dzieła. Wyd. J. N. Bobrowicza. T. 4. Lipsk 1836.
3. S. Czernik, Poezja chłopów polskich. Pieśń ludowa w okresie pańszczyźnianym. Warszawa 1951.
4. S. Czernik, Trzy zorze dziewicze. Wśród zamawiań i zaklęć. Łódź 1968.
5. A. F. Grabski, Myśl historyczna polskiego oświecenia. Warszawa 1976.
6. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego. T. 2. Warszawa 1900.
7. A. W. Labuda, Studium o „Antku” Prusa. Recepcja, konstrukcja, konteksty. Wrocław 1982.
8. A. Lord, O formule. „Literatura Ludowa” 1975, nr 4/5.
9. M. I. Macioti, Mity i magie ziół. Przeł. I. Kania. Kraków 1998.
10. J. Michałkowa, Nicolas Poussin. Warszawa 1980.
11. A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. Red. K. Górski. T. 1, cz.1: Wiersze 1817-1824. Oprac. Cz. Zgorzelski. Wrocław 1971.
12. J. Morelowski, Tren III. W: Wiersze. Wyd. i wstęp E. Aleksandrowska. Wrocław 1983, s. 34.
13. A. Opacka, Trwanie i zmienność. Romantyczne ślady oralności. Katowice 1998.
14. E. Orzeszkowa, Nad Niemnem. Oprac. J. Bachórz. T. 2. Wrocław 1996. BN I 292.
15. S. Pigoń, Czas, czasy i połowica czasu. W: Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice. Warszawa 1969.
16. M. Piwińska, Koloryt uczuć, klimat wewnętrzny, topografia wyobraźni w cyklu,, Ballad i romansów”. W: Wolny myśliwy. Osiem prób czytania Mickiewicza. Gdańsk 2003.
17. J. Przyboś, Jabłoneczka. Antologia polskiej pieśni ludowej. Warszawa 1953.
18. H. Schipper, Sentymentalizm w twórczości Mickiewicza. Lwów 1926.
19. A. Witkowska, Romantyczny naród: klęska i triumf. W zb.: Problemy polskiego Romantyzmu. Seria 1. Red. M. Żmigrodzka, Z. Lewinówna. Wrocław 1971, s. 7-47.
20. K. W. Wójcicki, Groby wielkanocne. Hasło w: S. Orgelbrand, Encyklopedia powszechna. T.10. Warszawa 1862, s. 727. Wyd. fotooffsetowe: Warszawa 1984.
21. T. Zaborowski, Wstęp do „Pieśni” Bojana i jego śpiew pierwszy. W: Pisma zebrane. Oprac. M. Danilewiczowa. Warszawa 1936.
22. M. Ziółkowska, Gawędy o drzewach. Warszawa 1988.
23. H. Życzyński, Adam Mickiewicz. [T.] 1: Młodość. Lublin 1936.

Issue:

4

Start page:

5

End page:

18

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:118547 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 26, 2020

Number of object content hits:

37

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/74618

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information