RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Poezja i dym

Creator:

Prussak, Maria ORCID

Date issued/created:

2005

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Ch. Baudelaire, La Pipe. W: Les Fleurs du Mal. - Les Épaves. Paris, b.r.
2. W. Borowy, Poeta przeobrażeń. W: O poezji Mickiewicza. Wyd. 2, uzupełnione. Lublin 1999.
3. J. Budkowska, Słownik rymów Adama Mickiewicza. Wrocław 1970.
4. J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów wdawnej Polsce. Wiek XV-XVIII. T. 2. Warszawa 1976.
5. M. T. Cyceron, Dzieła. Pisma filozoficzne. Cz. 1. Przeł. E. Rykaczewski. Poznań 1874.
6. K. Górski, wstęp w: Suplement. W zb.: Słownik języka Adama Mickiewicza. Red. K. Górski, S. Hrabec. T. 11. Wrocław 1983, s.289-290.
7. S. Hrabec, Różnice językowe między rękopisami a drukami Mickiewiczowskimi. W zb.: O języku Adama Mickiewicza. Studia. Red. Z. Klemensiewicz. Wrocław 1959.
8. J. Kleiner, Satyra i humor w wierszach pisanych po „Panu Tadeuszu”. W: Studia inedita. Oprac. J. Starnawski. Lublin 1964.
9. Z. Klemensiewicz, Mickiewicz w dziejach języka polskiego. W zb.: O języku Adama Mickiewicza. Studia. Red. Z. Klemensiewicz. Wrocław 1959.
10. A. Mickiewicz, Cours de Litterature Slave Professé au Collège de France. W: Pisma. Wyd. zupełne. T. 7. Paryż 1860.
11. A. Mickiewicz, Dziadów część III. [I:] Podobizny autografów. [II:] Transliteracje - Komentarze. Oprac. Z. Stefanowska, M. Prussak. Warszawa 1998.
12. A. Mickiewicz, Dziadów części III Ustęp. W: Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 3. Oprac. Z. Stefanowska. Warszawa 1995.
13. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 5. Oprac. Z. Dokurno. Warszawa 1996.
14. A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. T. 1. Oprac. Cz. Zgorzelski. Cz. 3: Wiersze. 1829-1855. Wrocław 1981.
15. A. Mickiewicz, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Kraków 1926. BN I 17.
16. A. Mickiewicz, Wiersze w podobiznach autografów. Część druga: 1830-1855. Oprac. Cz. Zgorzelski. Wrocław 1998.
17. C. Norwid, Pamiętnik podróżny. W: Pisma wszystkie. Oprac. J. W. Gomulicki. T. 6. Warszawa 1971.
18. S. Pigoń, Pokąd sięga granica swobody redaktorskiej? „Ruch Literacki” 1961, z. 3, s. 148-155.
19. Z. Stefanowska, Mickiewicz tradycja i nowatorstwo. W: Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Wyd. 2, zmienione. Warszawa 2001.
20. Z. Szmydtowa, Czynniki gawędowe wpoezji Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1948, s. 298-334.
21. J. Trypućko, Jakiego Mickiewicza znamy? Kilka uwag językoznawcy o stosunku Mickiewiczowskich autografów do drukowanych wydań. Nadbitka z: „Scando-Slavica”, t. 1.
22. W. Weintraub, Mickiewicz - mistyczny polityk. Wybór i oprac. Z. Stefanowska. Warszawa 1998.
23. Cz. Zgorzelski, Uwagi edytorskie i odmiany tekstu. W: Mickiewicz, Dzieła wszystkie, t. 1, cz. 3, s. 349-365.
24. H. Życzyński, Z estetyki Mickiewicza. Cieszyn 1923.

Issue:

4

Start page:

55

End page:

68

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:118552 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 5, 2022

In our library since:

Mar 26, 2020

Number of object content downloads / hits:

283

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/74621

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Prussak M. - Poezja i dym Oct 5, 2022
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information