RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Od historiografii do historiozofii. Mickiewiczowska refleksja o metodach poznania przeszłości (1832-1840)

Creator:

Ławski, Jarosław

Date issued/created:

2005

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. S. Amsterdamski, Możliwość przewidywania i przewidywanie możliwości. W: Nauka a porządek świata. Warszawa 1983.
2. Anna Komnena, Aleksjada. Przeł., wstęp, przypisy O. Jurewicz. T. 1. Wrocław 2005.
3. J. Axer, Neolatynistyka i tożsamość narodowa - przypadek Europy Środkowowschodniej. W zb.: Łacina jako język elit. Red. J. Axer. Warszawa 2004.
4. J. Axer, Polska w „Quo vadis” - uwagi na koniec wieku. W zb.: Z Rzymu do Rzymu. Red. J. Axer. Współpraca M. Bokszczanin. Warszawa 2002, s. 141-150.
5. J. Bachórz, Mickiewiczowska idea Europy. W: Jak pachnie na Litwie Mickiewicza. I inne studia o romantyzmie. Gdańsk 2003.
6. H. Balzac, Jaszczur. Przeł. T. Żeleński-Boy. Warszawa 1996.
7. J. Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kadłubka. Wrocław 1998.
8. H. Batowski, Mickiewicz jako badacz Słowiańszczyzny. Wrocław 1956.
9. Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI w. i wstępy ks. J. Frankowski. Warszawa 2000.
10. H. Cichocka, Kronikarstwo bizantyńskie. Hasło w: Encyklopedia kultury bizantyńskiej. Red. O. Jurewicz. Warszawa 2002, s. 289.
11. A. Czajkowska, W poszukiwaniu „przedmiotu tragicznego” historii. Pawła Jasienicy wizja dziejów Polski. W zb.: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice. Red. H. Krukowska, J. Ławski. Białystok 2005, s. 819-827.
12. M. Dernałowicz, Dlaczego i jak pisał Mickiewicz "Historię polską”? W zb.: Nasze pojedynki o romantyzm. Red. D. Siwicka, M. Bieńczyk. Warszawa 1995, s. 233-240.
13. E. Domańska, Miejsce Franka Ankersmita w narratywistycznej filozofii historii. W: F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii. Red., wstęp E. Domańska. Kraków 2004.
14. J. Fiećko, Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu. Poznań 2005.
15. E. Gibbon, Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego. Przeł. Z. Kierszys. T. 2. Warszawa 1995.
16. M. Głowiński, Kryzys dyskursu patriotycznego. W: Skrzydła i pięta. Nowe szkice na tematy niemitologiczne. Kraków 2004.
17. E. Hoffmann-Piotrowska, Mickiewicz-towiańczyk. Studium myśli. Warszawa 2004.
18. M. Janion Polska w Europie. „Nauka” 2004, nr 1, s. 7-30.
19. J. Kleiner, Mickiewicz. T. 2, cz. 2. Lublin 1948.
20. A. Kowalczykowa, Słowacki. Warszawa 1994.
21. I. Krasicki, Historia. Oprac., wstęp M. Klimowicz. Warszawa 1956.
22. M. Król, Romantyzm. Piekło i niebo Polaków. Warszawa 1998.
23. M. Kuziak, Budowanie wspólnoty - wątki retoryczne prelekcji paryskich Adama Mickiewicza. (Zarys problemu). W zb.: Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej. Red. J. Sztachelska, J. Maciejewski, E. Dąbrowicz. Białystok 2004, s. 281-304.
24. B. Kürbis, wstęp w: Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska. Przeł. i oprac. ... Wrocław 2003.
25. P. Leks, SCJ, „Słowo Twoje jest prawdą...” Charyzmat natchnienia biblijnego. Katowice 1997.
26. J. Ławski, Sacrum słowiańskie Adama Mickiewicza: od „Historii polskiej” do prelekcji paryskich. „Musica Antiqua Europae Orientalis” t. 2: Słowiańszczyzna wobec sacrum wkulturze świata wschodniego i zachodniego. Red. A. Bezwiński. Bydgoszcz 2003.
27. J. Maślanka, Historyczne poglądy Mickiewicza. W: Z dziejów literatury i kultury. Kraków 2001.
28. B. Miązek, Mickiewicz w Kole Towiańskiego. Zarys problematyki. „Pamiętnik Literacki” t. 13 (Londyn 1998), s. 15-39.
29. A. Mickiewicz, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Wstęp i komentarze M. Grabowska. Warszawa 1986.
30. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs czwarty. Oprac. J. Maślanka. Przeł. L. Płoszewski. W: Dzieła, t.11 (1998).
31. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs drugi. Oprac. J. Maślanka. Przeł. L. Płoszewski. W: Dzieła, t. 9 (1997).
32. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs pierwszy. Oprac. J. Maślanka. Przeł. L. Płoszewski. W: Dzieła, t. 8 (1997).
33. A. Mickiewicz, Wykłady lozańskie. Zrekonstruował i przeł. J. Kowalski. W: Dzieła, t. 7.
34. A. Nawarecki, Dlaczego przestał pisać? W: Mały Mickiewicz. Studia mikrologiczne. Katowice 2003.
35. M. Piwińska, Dzieje kultury polskiej w prelekcjach paryskich. W: A. Mickiewicz, Prelekcje paryskie. Wybór. Przeł. L. Płoszewski. Wybór, wstęp, oprac. M. Piwińska. T. 1. Kraków 1997, s. 5-71.
36. J. Płuciennik, Figury niewyobrażalnego. Notatki z poetyki wzniosłości w literaturze polskiej. Kraków 2002.
37. Praktyczny słownik biblijny. Pod red. A. Grabner-Haidera. Przeł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek. Warszawa 1994.
38. R. Przybylski, Śmierć Saturna. W: Rozhukany koń. Esej o myśleniu Juliusza Słowackiego. Warszawa 1999.
39. Z. Przychodniak, Droga Maurycego Mochnackiego. W: Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji. Poznań 2001.
40. F. Sielicki, wstęp w: Powieść minionych lat. Najstarsza kronika kijowska. Przeł. i oprac. ... Wrocław 2005, s. V-LXII.
41. M. Sokołowski, Przeobrażenia terminologii biblijnej w „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza. W: Idee dodatkowe. Mickiewicz i włoski sensualizm. Warszawa 2005.
42. M. Sokołowski, Tajemnica słowa. Mickiewicz wobec oralności i piśmienności. W zb.: Tajemnice Mickiewicza. Red. M. Zielińska. Warszawa 1998, s. 155-165.
43. Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza. Wyd. 2. Kraków 1998.
44. Z. Stefanowska, Legenda słowiańska w prelekcjach paryskich. W: Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa 1976.
45. E. Szczeglacka, Towianizm w świetle listów Zygmunta Krasińskiego. „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” R. XXXVIII: 2003. Warszawa 2004.
46. W. Szturc, Jak czytali romantycy. W: Moje przestrzenie. Szkice o wrażliwości ludzkiej. Kraków 2004.
47. J. Tazbir, W cudzym i własnym zwierciadle. W: Szlaki kultury polskiej. Warszawa 1986.
48. J. Topolski, Ucieczka w myślenie magiczne. W: Świat bez historii. Poznań 1998.
49. Tradycje antyczne w kulturze europejskiej. Perspektywa polska. Red. J. Axer. Warszawa 1995.
50. J. Tuczyński, Motywy indyjskie w literaturze polskiej. Warszawa 1981.
51. A. Wat, Rapsodie polityczne. Eseje. Wstęp O. Watowa. Nota redakcyjna K. Rutkowski. Warszawa 1987.
52. R. Winling, Teologia współczesna. 1915-1980. Przeł. K. Kisielewska-Sławińska. Kraków 1990.
53. T. Wiślicza Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Warszawa 2004.
54. D. Zawadzka, Retoryka i historyka - wykład inauguracyjny Joachima Lelewela w Uniwersytecie Wileńskim (styczeń 1822). W zb.: Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej. Red. J. Sztachelska, J. Maciejewski, E. Dąbrowicz. Białystok 2004, s. 265-280.
55. D. Zawadzka, Uwagi o Bizancjum u Mickiewicza i Lelewela. W zb.: Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku. Red. J. Ławski, K. Korotkich. Białystok 2004.

Issue:

4

Start page:

79

End page:

99

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:118555 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 26, 2020

Number of object content downloads / hits:

1157

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/74623

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information