Object

Title: Sporządzanie testamentów we Lwowie w późnym średniowieczu : pisarze, ceny, okoliczności = Writing last wills in Lviv in the late Middle Ages : clerks, prices, circumstances

Creator:

Petryszak, Bogdana

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 3 (2014)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

References:

Bartoszewicz A. 2011. Testament jako źródło do badań nad piśmiennością mieszczańską w późnym średniowieczu, „Kw.HKM”, R. LIX, nr 3–4, 293–294
AGZ, t. III, Lwów 1872, 122–123 (zap. LXV); t. V, Lwów 1875, 36–37 (zap. XXIX)
Badecki K., Archiwum Akt Dawnych miasta Lwowa, Lwów 1936, t. IV: Księgi rachunkowe (lonherskie) 1404–1788, oprac. K. Badecki, XI–XVII
Biłous N., Testamenty mieszkańców miasta Ołyki z lat 1660–1670, „Kw.HKM”, R. LIX, 2011, nr 3–4, 350
Borkowska M. 1984. Dekret w niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów z XVII–XVIII wieku.Warszawa, 21–22
Dembska R. 2002. O testamencie w polskim prawie średniowiecznym. In H. Olszewski (ed.), Studia z historii ustroju i prawa. Poznań, 58
Dług śmiertelności wypłacić potrzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII–XVIII wieku, oprac. E. Danowska, Kraków 2011, XI–XIV. XXVII
Hube R. 1874. Prawo polskie w wieku trzynastym. Warszawa
Księga przychodów i rozchodów miasta 1414–1426, wyd. A. Czołowski, Lwów 1905, 33
Łosowska A. 2011. Pennae investivi Praemisliae. Notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku. Przemyśl, 28, 102
Możejko B. 2010. Rozrachunek z życiem doczesnym. Gdańskie testamenty mieszczańskie z XV i początku XVI wieku. Gdańsk, 27–34
Najstarsza księga miejska 1382–1389, wyd. A. Czołowski, Lwów 1892, 93–95 (zap. 571) 39 (zap. 245), 53 (zap.332). 75 (zap. 459). 82–83 (zap. 501), 95 (zap. 573)
Petryszak B. 2013. Pisarze miejscy lwowscy jako testatorzy i spadkobiercy od XIV do pierwszej połowy XVII wieku, „Kw.HKM”, R. LXI, nr 2, 295–304
Skoczek J. 1929. Studia nad patrycjatem lwowskim wieków średnich, „Pamiętnik Historyczno-Prawny”, t. VII, z.5, 20–24
Skupieński K. 2002. Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce. Lublin, 162
Sowina U. 1991. Najstarsze sieradzkie testamenty mieszczańskie z początku XVI w. Analiza źródłoznawcza, „Kw.HKM”, R. XXXIX, nr 1, 6, 7
Wyrozumska B. 1995. Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu. Kraków, 89–93
Білоус Н. 2011. Тестаменти киян середини ХVІ–першої половини ХVІІ ст.. Київ, 13–17, 23–26
Потимко О. 2006. Шпиталі Львова XIV–XVIII століть (Історіографічні спостереження), „ЗапискиНаукового товариства імені Шевченка”, t. CCLII, 228–268
Петришак Б. 2009. З історії публічного нотаріату Львова кінця XIV–XV ст., „Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej”, nr 2, 10–13
Петришак Б. 2010. rękopis rozprawy kandydackiej „ Міські писарі Львова другої половини XIV–XVI ст.:просопографічне дослідження”. Львів, 86–88
Петришак Б. 2011. Кар’єри публічних нотаріїв у Львові XV–XVI ст.. In Średniowiecze polskie i powszechne, t. 3 (7), 172
Лесников М.П. 1964. Львовское купечество и его торговые связи в XIV веке. In Проблемы экономического и политического развития стран Европы (Из истории средних веков и древнего мира), red. В.Ф. Семенов, Ученые записки Московского государственного педагогического института имени В.И. Ленина, № 217, Москва, 40
Крип І.’якевич 1994. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: Дослідження і матеріали. In Львівські історичні праці. Джерела, вип. 2. Львів, 32–33
Привілеї міста Львова (XIV–XVIII ст.), oprac. М. Капраль, Львів 1998, 31–33, 90–94 (№ 31)

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

3

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54967 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information