Obiekt

Tytuł: Miejski i regimentowy kat na Śląsku i Górnych Łużycach w XVI–XVIII wieku = Municipal and military executioners in Silesia and Upper Lusatia in the 16th–18th century

Twórca:

Wojtucki, Daniel

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62. Nr 3 (2014)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Bibliografia:

Bergemann J. G. 1824. Historisch-Topographische Beschreibung der Kreis-Stadt Löwenberg und Umgegend. AusUrkunden, Acten, Chroniken und Handschriften gesammelt. Hirschberg, 720–721, 725
Bergemann J. G. 1829. Beschreibung und Geschichte der Stadt Friedeberg am Queis. Hirschberg, 339
Craemer A. 1928. Scharfrichter, „Stadtbuch der Stadt Friedeberg am Queis”. Friedeberg
Dau W. 1963. Scharfrichter und Henker als Medici und Chirurgi, „Materia medica Nordmark”, 15 341
Eisenmänger T. 1900. Geschichte der Stadt Schmiedeberg im Riesengebirge. Breslau, 95
Foucault M. 1993. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa, 67
Gebhardt M. 1929. Von dem Scharfrichter zu Sorau, „Sorauer Tageblatt”, Nr. 34
Gilar Š. 1999. Rasovna a katovna na panství Adršpach a její obyvatelé před rokem 1765, „Stopami dějin Náchodska. Sborník okresního archivu Náchod”, t. 5 178
Glenzdorf J. C. and Treichel F. 1970. Henker, Schinder und arme Sünder, Bad Münder am Deister, Bd. 1, 14, 15,21, 65, 99
Hellmich M. 1931. Vampir oder Hingerichteter?, „Altschlesien”, Bd. 3 277
Hyckel G. 1930. Eine Plesser Scharfrichterinstruktion aus dem Jahre 1700, „Der Oberschlesier”, 70
Iwanek W. 1967. O średniowiecznej sprawiedliwości w Cieszynie, „Kalendarz Śląski na 1967 r.” 150
Jeziorski P. A. 2009. Margines społeczny w dużych miastach Prus i Inflant w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych. Toruń, 160-163
Kizik E. 2008. Kolorowy ubiór kata. Przyczynek do ikonografii odzieży na przełomie XV i XVI w.. In B. Śliwiński(ed.), Kaci. Święci. Templariusze. Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 14. Malbork, 197–198, 201–202
Krause W. 1928. Vom Groß Strehlitzer Scharfrichter, „Aus dem Chelmer Lande”, Jg. 4, Nr. 10
Lambrecht K. 1995. Hexenverfolgung und Zaubereiprozesse in den schlesischen Territorien. Köln–Weimar– Wien, 140–141, 520
Luge J. G. 1861. Chronik der Stadt Greiffenberg. Greiffenberg, 94
Maroń J. 2000. Militarne aspekty wojny trzydziestoletniej na Śląsku. Wrocław, 253-257
Maroń J. 2006. O stopniach i stanowiskach wojskowych doby nowożytnej słów kilka. In J. Maroń and B. Rok,Między Lwowem a Wrocławiem. Księga jubileuszowa Profesora Krystyna Matwijowskiego. Toruń, 1003
Maroń J. 2010. Aparat sądowniczo-policyjny wojska w czasie wojny trzydziestoletniej, „Rocznik Świdnicki2009”, t. 37 104
Maroń J. 2011. Wokół teorii rewolucji militarnej. Wybrane problemy. Wrocław, 15
Nowosadtko J. 1994. Scharfrichter und Abdecker. Der Alltag zweier „unehrlicher Berufe“ in der Frühen Neuzeit. Paderborn–München–Wien–Zürich, 52, 196
Oppelt W. 1993. Der Henker. Bestallung und Stellung im öffentlichen Leben, „Anzeiger des GermanischenNationalmuseums und Berichte aus dem Forschugsinstitut für Realienkunde” 76, 77
Peschel C. W. 1841. Die Geschichte der Stadt Goldberg. Goldberg, 463
Pies E. 2001. Scharfrichter und Schindersippen. Geschichte einer „unehrlichen“ Berufsgruppe vom 16. bis zum18. Jahrhundert. Solingen, 46
Scheffknecht W. 2001. Scharfrichter. Vom römischen carnifex bis zum frühneuzeitlichen Staatsdiener. In B.-U.Hergemöller (ed.), Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft. Neu bearbeitete Ausgabe. Warendorf,131-136
Schostal R. 1913. Troppauer Scharfrichter von 1637–1764, „Zeitschrift für Geschichte und KulturgeschichteSchlesiens”, 8, 97
Schuhmann H. 1964. Der Scharfrichter. Seine Gestalt — seine Funktion. Kempten, 206, 275
Schumann I. 2005. Die Scharfrichter der Stadt Preußisch Holland in Ostpreußen, „Ostdeutsche Familienkunde”, Jg. 53, H. 2, 212
Schumann I. 2006. Der Scharfrichter — ein Berufsbild, „Familienforschung in Mitteldeutschland”, Jg. 47, H.3, 348
Schumann I. 2009. Der Bamberger Nachrichter Heinrich Schmidt. Eine Ergänzung zu seinem berühmten Sohn Franz, „Genealogie”, H. 3, 596
Siegl K. 1901. Über Todesstrafen nach Alt Egerer Kriminalrecht, „Egerer Jahrbuch”, 31, 103
Šrámek P. 1993. Kati a výkon hrdelního práva v Těšíně, „Těšínsko”, cz. 1, 1
Stuart K. 1998. Des Scharfrichters heilende Hand — Medizin und Ehre in der Frühen Neuzeit, „Ehrkonzepte inder Frühen Neuzeit. Identitäten und Abgrenzungen”, (Colloquia Augustyna 8), 321
Stuart K. 2008. Unehrliche Berufe. Status und Stigma in der Frühen Neuzeit am Beispiel Augsburgs.Augsburg, 64
Tekiela Ł. 2010. Wojna trzydziestoletnia na Górnych Łużycach. Aspekty militarne. Racibórz, 33, 213
Voß G. 1990. Henker. Tabugestalt und Sündenbock. In B.-U. Hergemöller (ed.), Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft. Ein Hand- und Studienbuch. Warendorf, 105
Wendler K. 1978. Scharfrichter, Stockmeister, Wasenmeister und Abdecker im Sudetenland, „OstdeutscheFamilienkunde”, Jg. 26, H. 2, 175
Wentscher E. 1932. Die Görlitzer Scharfrichter, „Neues Lausitzisches Magazin”, Bd. 108, 87, 90, 97
Werner A. 1883. Chronik von Friedland und Umgegend. Friedland, 288
Wijaczka J. 2005. Miotła i miecz. Jak kaci i ich słudzy sprzątali ulice w Królewcu w końcu XVII i na początkuXVIII wieku, „Kw.HKM”, R. LIII nr 3–4, 377
Wilbertz G. 1976. Standesehre und Handwerkskunst. Zur Berufsideologie des Scharfrichters, „Archiv fürKulturgeschichte”, Bd. 58 165-166
Wilbertz G. 1979. Scharfrichter und Abdecker im Hochstift Osnabrück. Untersuchungen zur Sozialgeschichte zweier „unehrlicher” Berufe im nordwestdeutschen Raum vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Osnabrücker Geschichtsquellen und Forschungen, Bd. 22. Osnabrück, 124-126
Wilbertz G. 1981. Scharfrichter und Abdecker. Zur Sozialgeschichte zweier „unehrlicher” Berufe im nordwestdeutschen Raum vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, „Unser Bocholt”, Jg. 32, H. 2, 6
Wilbertz G. 1994. Scharfrichter und Abdecker. Aspekte ihrer Sozialgeschichte vom 13. bis zum 16. Jahrhundert.In B. U. Hergemöller (ed.), Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft. Warendorf, 124, 147–151
Zaremska H. 1986. Niegodne rzemiosło — kat w społeczeństwie Polski XIV–XVI w.. Warszawa, 31, 84, 85

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

62

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

403

Strona końc.:

419

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54974 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji