Object

Title: "Okrucieństwo kacyrskie przeciw katolikom w Anglijej", czyli polski głos w sporze o męczeństwo

Creator:

Hanusiewicz-Lavallee, Mirosława (1963– )

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 56 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. ; p. 37-60

Type of object:

Journal/Article

References:

Basset Bernard, The English Jesuits from Campion to Martindale, Gloucester 2004, Action Publishing.
Borowy Wacław, Prześladowani katolicy angielscy i szkoccy w Polsce XVI wieku, „Przegląd Powszechny” 1938, 7–8, s. 110-124.
Calendar of State Papers, Foreign Series, of the Reign of Elizabeth, January 1581–April 1582, ed. A. J. Butler, London 1907, Mackie and Co.
Calendar of State Papers, Foreign Series, of the Reign of Elizabeth, January–June 1583 and Addenda, ed. Arthur J. Butler, Sophia Crawford Lomas, London 1913.
Carafiello Michael, Robert Parsons and English Catholicism, 1580–1610, Cranbury – London – Ontario 1998, Associated University Presses.
Ceccherelli Andrea, Od Suriusa do Skargi. Studium porównawcze o „Żywotach świętych”, przeł. M. Niewójt, Izabelin 2003, Świat Literacki.
Czerniatowicz Janina, Mazur Czesław, Recepcja antyku chrześcijańskiego w Polsce. Materiały bibliograficzne, t. I: XVI–XVIII wiek, cz. 1: Autorzy i teksty, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1978.
Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 3, cz. 1: Wielkopolska, oprac. Alodia Kawecka-Gryczowa, Krystyna Korotajowa, Jan Sójka, Wrocław 1977, Ossolineum.
Edwards Francis, Robert Persons: The Biography of an Elizabethan Jesuit, 1546–1610, St Louis 1995, Institute of Jesuit Sources.
Estreicher Karol, Bibliografia polska, stulecie XV–XVIII, t. 16, Kraków 1898, Wydawnictwa UJ.
Fijałek Jan, Przekłady pism Grzegorza z Nazjanzu w Polsce. Wiadomość bibliograficzna i patrystyczna, cz. I „Polonia Sacra” 1918, 1, cz. 2 „Polonia Sacra” 1919, 3.
Gregory Brad S., Salvation at Stake. Christian Martyrdom in Early Modern Europe, Cambridge, Mass. – London 1999, Harvard UP.
Hanusiewicz-Lavallee Mirosława, Czy był i czym był humanizm chrześcijański w Polsce?, w: Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, red. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa 2009, Neriton, s. 53-86.
Houliston Victor, Catholic Resistance in Elizabethan England. Robert Persons’s Jesuit Polemic, 1580–1610, Burlington – Roma 2007, Ashgate – Institutum Historicum Societatis Iesu.
Houliston Victor, Robert Persons’s Comfortable History of England, w: Martyrs and Martyrdom in England, c. 1400–1700, edThomas S. Freeman and Thomas F. Mayer, Woodbridge 2007, s. 180-202, Bodell Press.
Korolko Mirosław, Klejnot swobodnego sumienia. Polemika wokół konfederacji warszawskiej w latach 1573–1658, Warszawa 1974, Wydawnictwo PAX.
Korolko Mirosław, Poglądy polityczne i społeczne Hieronima Powodowskiego „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1967, 12, s. 87–97.
Kronika jezuitów poznańskich (młodsza), t. I: 1570–1653, oprac. Ludwik Grzebień SJ, Jacek Wiesiołowski, przeł. Korneliusz Kaczor, Poznań 2004, Wydawnictwo Miejskie.
Koropeckyj Roman, The Kiev–Mohyla Collegium and Seventeenth–Century Polish–English Literary Contacts: A Polish Translation of Henry Montagu’s „Manchester al Mondo”, „Harvard Ukrainian Studies” 8 (1984), nr 1–2, s. 136–154.
McCoog Thomas M. SJ, „Godly Confessor of Christ”: The Mystery of James Bosgrave, w: Jezuicka ars historica. Prace ofiarowane ks. prof. Ludwikowi Grzebieniowi SJ, Kraków 2001, WAM – Ignatianum, s. 355–375.
McCoog Thomas M. SJ, The Society of Jesus in Ireland, Scotland and England 1541–1588: „Our Way of Proceeding”, Leiden 1996, Brill
Oates Rosamund, Elizabethan Histories of English Christian Origins, w: Sacred History. Uses of the Christian Past in the Renaissance World, ed. Katherine Van Liere, Simon Ditchfield, and Howard Louthan, Oxford 2012, Oxford UP, s. 165-185.
Olin John C., Erasmus and the Church Fathers, w: Olin John C., Six Essays on Erasmus and a Translation of Erasmus’ Letter to Carondelet (1523), New York 1979, Fordham UP, s. 33–47.
Skwarczyński Paweł, Elsinore 1580: John Rogers and James Bosgrave, „Recusant History” 1982, 16, s. 1–16.
Smith Malcolm, Ronsard and Queen Elizabeth I, w: Smith Malcolm, Renaissance Studies, Articles 1966–1994, Geneve 1999, Droz, s. 10-36.
Tazbir Janusz, Elżbieta I Tudor w opinii staropolskiej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 1989, 34, s. 49-70.
Tazbir Janusz, Prace wybrane, t. II: Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Kraków 2000, Universitas.
Tazbir Janusz, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII wieku, Warszawa 2009, Iskry.
The Contemporary Printed Literature of the English Counter–Reformation Between 1558 and 1640, ed. A. F. Allison, D. M. Rogers, Scolar Press – Gower Pub., Aldershot – Brookfield 1989–1994, t. 1.
Zins Henryk, Polska w oczach Anglików XIV–XVI, Warszawa 1974, PIW.

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

56

Start page:

37

End page:

60

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55328 ; 0029-8514

Source:

IH PAN, sygn. A.512/56 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/56 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information