Obiekt

Tytuł: Rzeczpospolita Obojga Narodów we wczesnych angielskich publikacjach prasowych (1620‑1642)

Twórca:

Kalinowska, Anna (historyk)

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 57 (2013)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 5-29 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Arblaster Paul, Posts, Newsletters, Newspapers: England in a European system of Communications, w: News Networks in Seventeenth-Century Britain and Europe, ed. Joad Raymond, Routledge, London-New York 2006, s. 21-36. ; Bogucka Maria, The Destruction of Towns by Natural Disaster as Reported in Early Modern Newspapers, w: Destruction and Reconstruction of Towns: Destruction by Earthquakes, Fire and Water, ed. Martin Körner, Bern 1999, Paul Haupt, s. 309-319. ; Bogucka Maria, The Destruction of Towns by Natural Disaster as Reported in Early Modern Newspapers: Baltic Commerce and Urban Society 1500–1700: Gdansk/Danzig and Its Polish Context, London 2003, Ashgate, „Variorum Collected Studies Series”). ; Boys Jane E. E., London’s News Press and the Thirty Years War, Woodbridge – New York 2011, Boydell Press. ; Dahl Folke, A Bibliography of English Corantos and Periodical Newsbooks 1620-1642, Bibliographical Society, London 1952. ; Dahl Folke, Amsterdam: Cradle of the English Newspapers, „The Library”, 5th series, 1949, 4, s. 166-178. ; Dzięgielewski Jan, O tolerancję dla zdominowanych, Warszawa 1986, PWN. ; Eccles Mark, Thomas Gainsford, „Captain Pamphlet”, „Huntington Library Quarterly”, 1982, 45, s. 259-270. ; Frearson Michael, London Corantos in the 1620s, „Studies in Newspaper and Periodical History”, 1993, 1, 1-2, s. 3-17. ; Frearson Michael, The Distribution and Readership of London Corantos in the 1620s, w: Serials and Their Readers, 1620-1914, ed. Robin Myers, Michael Harris, New Castle, Del. 1993, Oak Knoll Press, s. 1-25. ; Horsbroch Dauvit, „Wish you were here?” Scottish Reactions to „Postcards” Home from the „Germane Warres”, w: Scotland and the Thirty Years’ War, 1618-1648, ed. Steve Murdoch, Leiden 2001, Brill, s. 246-267. ; Kalinowska Anna, Informacja w działalności dyplomatów angielskich w Rzeczypospolitej w końcu XVI i pierwszej połowie XVII wieku – struktura, sposoby pozyskiwania i przekazywania, w: Komunikacja i komunikowanie w dawnej Polsce, red. Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski, Lublin 2008, Wydawnictwo UMCS, s. 25-36. ; Kalinowska Anna, Rzeczpospolita w działalności ambasadora angielskiego w Konstantynopolu sir Thomasa Roe, 1621-1628, w: Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunkow międzynarodowych, red. Ryszard Skowron, Kraków 2009, „Societas Vistulana s. 309-326. ; Lambert Sheila, Coranto printing in England: the First Newsbooks, „Journal of Newspaper and Periodical History”, 1992, 8, s. 3-19. ; Maliszewski Kazimierz, Gdańsk jako ośrodek transferu informacji i komunikacji społecznej w Rzeczypospolitej Szlacheckiej w XVII-XVIII wieku, w: Mieszczaństwo Gdańskie, red. Stanisław Salmonowicz, Gdańsk 1997, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, s. 223-238. ; Raymond Joad, News, w: The Oxford History of the Popular Print Culture. Cheap Print in Britain and Ireland to 1660, vol. I, ed. Joad Raymond, Oxford 2011, Oxford UP, s. 380-383. ; Raymond Joad, Pamphlets and Pamphleteering in Early Modern Britain, Cambridge 2003, Cambridge UP. ; Raymond Joad, The Invention of the Newspaper. English Newsbooks 1641-1649, Oxford 2005, Oxford UP, s. 6-13. ; Zawadzki Konrad, Gazety Ulotne Polskie i Polski Dotyczące, t. I: 1514-1661, Ossolineum, Wrocław 1977.

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

57

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

29

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55343 ; 0029-8514

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/57 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/57 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji