RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Polemiki i dyskusje : O znakach kościoła i ich znaczeniu : polemika z Kazimierzem Bemem

Creator:

Ptaszyński, Maciej (1978– )

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

O znakach kościoła i ich znaczeniu : polemika z Kazimierzem Bemem ; Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 58 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 153-175

Type of object:

Journal/Article

References:

Akta Synodów Różnowierczych w Polsce, t. 1-4, wyd. M. Sipayłło, Warszawa 1966-97, BUW.
Andreae Fricii Modrevii Commentariorum de republica emendanda: libri quinque, wyd. Kazimierz Kumaniecki, Warszawa 1953.
Barycz Henryk, Discordia (właściwie Niezgoda) Laurentius, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 5, Kraków 1939, Polska Akademia Umiejętności, s. 171-173.
Becker Judith, Migration and Confession among Sixteenth-Century Western European Reformed Christians, „Reformation & Renaissance Review: Journal of the Society for Reformation Studies”, 13, 2011, s. 3-31.
Becker Judith, Reformierte ‘Gemeindeaufbau’ in Westeuropa: Zur Verbreitung calvinischer Ekklesiologie, [w:] Calvin und Calvinismus. Europaische Perspektiven, hrsg. von Irne Dingel, Herman J. Selderhuis, Gottingen 2011, Vandenhoeck & Ruprecht, s. 263-279.
Bem Kazimierz, Ustroje kościołów ewangelicko-reformowanych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów na przełomie XVI i XVII w., „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 57, 2013, s. 123-153.
Bidlo Jaroslav, Jednota bratrska v prvnim vyhnanství, t. 2 [1561-1573], Praha 1903, Bursik and Kohout.
Burkhardt Johannes, Stulecie reformacji w Niemczech (1517-1617): między rewolucją medialną a przełomem instytucjonalnym, przeł. Joanna Górny, Warszawa 2009, Wiedza Powszechna.
Butt Arne, „Wir sehen nicht gerne unordnung“. Protestantische Kirchenleitungsmodelle und Ordnungsprinzipien in Konsistorialordnungen des 16. Jahrhunderts, [w:] Gute Ordnung. Ordnungsmodelle und Ordnungsvorstellungen im Zeitalter der Reformation, hrsg. von Irena Dingel, Armin Kohnle, Leipzig 2014, Evangelische Verlangsanstalt, s. 49-64.
Calvin Handbuch, hrsg. von H. J. Selderhuis, Tubingen 2008, Mohr Siebeck.
Dingel Irene, Schlusskommentar, [w:] Zwischen Ekklesiologie und Administration. Modelle territorialer Kirchenleitung und Religionsverwaltung im Jahrhundert der europäischen Reformationen, hg. Johannes Wischmeyer, Göttingen 2013, Vandenhoeck & Ruprecht, s. 257-264.
D. Martin Luthers Werke [=Weimarer Ausgabe-Schriften], Bd. 1-69, Weimar 1883-2001, Bd. 7.
Dworzaczkowa Jadwiga, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe Semper.
Dworzaczkowa Jadwiga, Rokita (Rokyta), Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 31, Wrocław 1988-1989, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 527-528.
Elementa ad fontium editiones, ed. C. Lanckorońska, t. 39, Romae 1967, Institutum Historicum Polonicum Romae.
Gmiterek Henryk, Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej. Połowa XVI-połowa XVII wieku, Lublin 1987, UMCS.
Grane Leif, Wyznanie augsburskie. Wprowadzenie w podstawowe myśli Reformacji luterańskiej, tłum. Kornelia Lazar, Janusz T. Maciuszko, Bielsko-Biała 2002, Ośrodek Wydawniczy Augustana.
Härter Karl, Die Ausformung von Kirchenleitung und Religionsverwaltung im Kontext von Verrechtlichung und Konfessionalisierung: ein kritischer Kommentar aus der Perspektive der Rechtsgeschichte, [w:] Zwischen Ekklesiologie und Administration. Modelle territorialer Kirchenleitung und Religionsverwaltung im Jahrhundert der europäischen Reformationen, hg. Johannes Wischmeyer, Göttingen 2013, Vandenhoeck & Ruprecht s. 251-256.
Hirsch Emanuel, Hilfsbuch zum Studium der Dogmatik, Berlin 1951, Walter de Gruyter.
Kowalska Halina, Sikorski Janusz, Sarnicki Stanisław h. Ślepowron, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 35, Wrocław 1994, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 217-223.
Kriegseisen Wojciech, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-kościół między reformacją a oświeceniem (Rzesza Niemiecka – Niderlandy Północne – Rzeczpospolita polsko-litewska), Warszawa 2010, Wydawnictwo Naukowe Semper.
Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Bielsko-Biała 1999, Ośrodek Wydawniczy Augustiana.
Leith John H., Introduction to the Reformed Tradition, Louisville London 1981, Westminster John Knox Press.
McDonnell Kilian, John Calvin, the Church and the Eucharist, Princeton 1967, Princeton UP.
Mehlhausen Joachim, Presbyterial-synodale Kirchenverfassung, [w:] Evangelisches Kirchenlexikon, Bd. 3, Göttingen 1992, Vandenhoeck & Ruprecht, s. 1317-1319.
Mehlhausen Joachim, Presbyterial-synodale Kirchenverfassung, [w:] Theologische Realenzyklopadie, Berlin 1997, de Gruyter s. 331-340.
Mehlhausen Joachim, Vestigia Verbi: Aufsätze zur Geschichte der evangelischen Theologie, Berlin 1999, de Gruyter.
Mullett Michael, The Catholic Reformation, London 2005, Routledge.
Münch, Paul, Zucht und Ordnung. Reformierte Kirchenverfassung im 16. und 17. Jahrhundert, Stuttgart 1987, Klett-Cotta.
Oberman Heiko, Europa afflicta. Reformation of the refugees, „Archiv fur Reformationsgeschichte”, 83, 1992, s. 91-111.
Plasger Georg, Das dynamische Verstandnis reformierten Kirchenordnung, [w:] Zwischen Ekklesiologie und Administration. Modelle territorialer Kirchenleitung und Religionsverwaltung im Jahrhundert der europäischen Reformationen, hg. Johannes Wischmeyer, Göttingen 2013, Vandenhoeck & Ruprecht, s. 83-93.
Ptaszyński Maciej, O ustroju kościoła. Uwagi na marginesie edycji Akt synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626-1637, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 56, 2012, s. 203-226.
Reinhard Wolfgang, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, przeł. Jacek Antkowiak, Warszawa 2009, PWN.
Reszka Stanisław, Żywot księdza Stanisława Hozjusza, ed. Jadwiga A. Kalinowska, Olsztyn 2009, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
Rican Rudolf, Die Böhmischen Brüder: Ursprung und Geschichte, Basel 2007, Friedrich Reinhardt Verlag.
Rosenfeld Elisabeth, Debatten um die Organisation der Kirchenleitung im Umfeld der Wittenberger Reformation, [w:] Zwischen Ekklesiologie und Administration. Modelle territorialer Kirchenleitung und Religionsverwaltung im Jahrhundert der europaischen Reformation, hrsg. von Johannes Wischmeyer, Gottingen 2013, Vandenhoeck & Ruprecht, s. 23-40.
Schilling Heinz, Aufbruch und Krise: Deutschland 1517-1648, Berlin 1998, Siedler.
Sipayłło Maria, Lorenc Jerzy, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 17, Wrocław 1972, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 548-550.
Stollberg-Rillinger Barbara, Einleitung, [w:] Konfessionelle Ambiguität: Uneindeutigkeit und Verstellung als religiöse Praxis in der Frühen Neuzeit, hrsg. von A. Pietsch, B. Stollberg-Rillinger, Gottingen 2013, Gutersloher Verlagshaus, s. 9-26.
Urban Wacław, Cruciger Feliks, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 4, Kraków 1938, Polska Akademia Umiejętności, s. 107-109.
Urban Wacław, Izrael (Israel), Jerzy, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 10, Wrocław 1962-64, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 199-201.
Wajsblum Marek, Ex regestro arianismi. Szkice z dziejow upadku protestantyzmu w Małopolsce [cz. 1], „Reformacja w Polsce”, VII-VIII, 1935-1936, s. 89-408.
Wischmeyer Johannes, Kirchenleitung und ihre Institutionen als Thema lutherischer Theologie in der zweiten Halfte des 16. Jahrhundert, [w:] Zwischen Ekklesiologie und Administration. Modelle territorialer Kirchenleitung und Religionsverwaltung im Jahrhundert der europäischen Reformationen, hg. Johannes Wischmeyer, Göttingen 2013, Vandenhoeck & Ruprecht, s. 41-65.
Zeman Jarold K., Responses to Calvin and Calvinism among the Czech Brethren (1540-1605), „Occasional Papers of the American Society for Reformation Research”, 1, 1977, s. 41-52.
Zschoch Hellmut, Die presbyterial-synodale Ordnung – Prinzip und Wandel, [w:] Kirche – dem Evangelium Strukturen geben, hrsg. von idem, Neukirchen 2009, Neukirchener Theologie, s. 220-238.

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

58

Start page:

153

End page:

175

Detailed Resource Type:

Article : others citable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55363 ; 0029-8514

Source:

IH PAN, sygn. A.512/58 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/58 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information