RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: 'Zróbmy coś - 'dajcie coś'. Dwie konceptualizacje projektów rozwojowych

Creator:

Vorbrich, Ryszard

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Etnografia Polska 57 Z. 1-2 (2013)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Bates Robert, 1974, Ethnic Competition and Modernization in Contemporary Africa, Comparative Political Studies, vol. 6, no. 4, s. 457-484
Crewe Emma, Harrisom Elisabeth, 1998, Whose development? An ethnography of aid, Zed Books, London-New York
Comaroff Jean, Comaroff John, 2011, Etniczność sp. z o.o., Wydawnictwo UJ, Kraków
Escobar Arturo, 1991, Anthropology and development encounter: The making and marketing of Development Anthropology, American Ethnologist, vol. 18, no. 4, s. 658-682
Ferguson James, 1999, Expectations of modernity: myths and meanings of urban life on the Zambian Copperbelt, University of California Press, Berkeley
Jensen Michael, Meckling Wiliam, 1976, Theory of the firm: management behavior, agency cost and owership structure, Journal of Financial Economics, vol. 3, s. 305-360
Lyotard Jean – Francois, 1979, La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir, Editions de Minuit, Paris
Long Norman, 2001, Development Sociology. Actor perspectives, Routledge, London-New York
Long Norman, Long Ann, 1992, Battlefields of knowledge. The interlocking of theory and practice in social research and development, Routledge, London
Olivier de Sardan Jean-Pierre, 1995, Anthropologie et développement. Essai en socio-anthropologie du changement social, Khartala - APAD, Paris-Marseille
Przeworski Adam, 1985, Capitalism and social democracy, Cambridge University Press, New York
Russell Bertrand, 2000, Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, Fundacja Aletheia, Warszawa
Scott James, 1985, Weapons of the weak: Everyday form of peasant resistance, Yale University Press, New Haven-London
Shaping..., 1996, Shaping the 21st century: The contribution of development cooperation, OECD, Paris
Sztompka Piotr, 2005, Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków
Thomas William Issac, Znaniecki Florian, 1976, Chłop polski w Europie i Ameryce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa
Vorbrich Ryszard, 2010, Garnek żelazny i garnek gliniany, czyli społeczeństwo plemienne w zde¬rzeniu ze społeczeństwem narodowym i globalnym. Przypadek Kamerunu, Lud, t. 94, s. 143-158
Vorbrich Ryszard, 2012, Agent kontaktu - agent rozwoju. Od społeczeństwa kolonialnego do społeczeństwa globalnego, [w:] Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, red. R. Vorbrich, PTL, Wrocław, s. 131-147
Vorbrich Ryszard, 2012, Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Vorbrich Ryszard, 2013, Dyskurs rozwojowy - między perspektywą kolonialną a neokolonialną, [w:] Antropologia stosowana, red. M. Ząbek, IEiAK UW, MCDMiM UKSW, Warszawa, s. 239-256
Vorbrich Ryszard, 2013, "Sorghum Wealth" versus "Money Wealth" or the hybrid nature of post-tribal economies, Hemispheres. Studies on Cultures and Societies, vol. 28 [w druku]
Vorbrich Ryszard, 2013, Wspólnota krwi a wspólny cel, czyli Gemeinschaft i Gesellschaft w kontekœcie afrykañ¬skim, [w:] Ex Africa semper aliquid novi, red. J. £apott, M. Tobota, t. 2 [w druku]
Wittgenstein Ludwig, Josef Johann, 2000, Dociekania filozoficzne, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

57

Issue:

1-2

Start page:

9

End page:

22

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61850 ; 0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information