Object

Title: Adaptacja niemieckich transmigrantów w Poznaniu

Creator:

Szczepaniak-Kroll, Agnieszka

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Etnografia Polska 54 Z. 1-2 (2010)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Appiah Anthony 2007, Wstęp, [w:] Globalizacja. Eseje o nowej mobilizacji ludzi i pieniędzy, red. S. Sassem, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. IX–XIII ; Appadurai Arjun 2005, Nowoczesność bez granic: Kulturowe wymiary globalizacji, Wydawnictwo Universitas, Kraków ; Babiński Grzegorz 2007, Transnacjonalizm... I co dalej z tego wynika dla badań najnowszej polskiej emigracji, Przegląd Polonijny, z. 2, s. 115–131 ; Chutnik Monika 2007, Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie, Universitas, Kraków ; Darieva Tsypylma 2007, Migrationsforschung in der Ethnologie, [w:] Ethnizität und Migration, red. B. Schmidt-Lauber, Reimer Verlag, Berlin, s. 69–93 ; Fäber Christoph 2007, Expatrates-Mitarbeitersendung ins Ausland, Grin Verlag, Norderstedt ; Hammerschmidt Daniela 2008, Transnationalität, Transmigration und Transnationale Biographien, Grin Verlag, Norderstedt ; Hanerz Ulf 2007, Das Lokale und das Globale: Kontinuität und Wandel, [w:] Ethnizität und Migration, red. B. Schmidt-Lauber, Reimer Verlag, Berlin, s. 95–113 ; Hess Sabine 2007, Transnationalismus und die Demystifizierung des Lokalen. [w:] Ethnizität und Migration, red. B. Schmidt-Lauber, Reimer Verlag, Berlin, 179–193 ; Hofstede Geert 2007, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa ; Kownacka Ewa, Kempska Agnieszka 2001, Poczucie swojskości i obcości w procesie akulturacji, [w:] Swojskość i obcość. O akulturacji migrantów w Polsce, red. H. Malewska-Peyre, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa, s. 77–100 ; Malewska-Peyre Hanna 1992, Ja wśród swoich i obcych, [w:] Tożsamość a odmienność kulturowa, red. P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre, Instytut Psychologii PAN, Warszawa, s. 15–66 ; Matsumoto David, Juang Linda 2007, Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk ; Nowicka Ewa, Łodziński Sławomir 2001, U progu otwartego świata. Poczucie polskości nastawienie Polaków wobec cudzoziemców w latach 1988–1998, Wydawnictwo Nomos, Kraków ; Posern-Zieliński Aleksander 2000, Między asymilacją a zachowaniem tożsamości, [w:] Być Polakiem w Niemczech, red. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań, s. 63–94 ; Pries Ludger 2001, Internationale Migration, Transcript Verlag, Bielefeld ; Pries Ludger 2008, Die Transnationalisierung der sozialen Welt, Suhrkamp, Frankfurt am Main ; Ratajczak Magdalena 2006, Komunikacja międzykulturowa. Wybrane zagadnienia, [w:] Pomiędzy kulturami. Szkice z komunikacji międzykulturowej, red. M. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 11–23 ; Szczepaniak-Kroll Agnieszka 2009, Transnacjonalizm w kontekście polskim na przykładzie środowiska niemieckich biznesmenów w Poznaniu, Etnografia Polska, t. LIII, z. 1–2, s. 91–112 ; Świstak Patrycja 2006, Adaptacja Hiszpanów do życia w środowisku polskim, [w:] Kulturowe wymiary migracji do Polski. Studia Socjologiczne, red. E. Nowicka, S. Łodziński, Wydawnictwo Prolog, Warszawa ; Wróblewska-Pawlak Krystyna 1995, Dwujęzyczność a dwukulturowość, [w:] Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, red. A. Kapciak, L. Koroporowicz, A. Tyszka, Instytut Kultury, Warszawa, s. 69–77 ; Wrzesiński Wojciech 2007, Sąsiad, czy wróg? Ze studiów nad kształtowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795–1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław ; www.dwk-poznan.pl , Deutsch-Polnischer Wirtschaftskreis, 05.05.2011r. ; www.udsc.gov.pl Urząd ds. Cudzoziemców, 05.05.2011r. ; www.mpips.gov.pl/index.php?gld=557&news_id=1426, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, 05.05.2011r

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

54

Issue:

1-2

Start page:

131

End page:

153

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61588 ; 0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information