Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Czy katolik i ewangelik mogą być „braćmi”?

Twórca:

Lehr, Urszula

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Etnografia Polska 53 Z. 1-2 (2009)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Baumann Zygmunt 2006, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków
Benedict Ruth 2002, Wzory kultury, MUZA, Warszawa
Bogatyriew Piotr 1979, Semiotyka kultury ludowej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
Czyż Renata 2004, Strzegąc ojców wiary. Przewodnik po wiślańskich wspólnotach religijnych, Interfon, Cieszyn
Dobek - Ostrowska Bogusława 1995, Wprowadzenie do zagadnień komunikacji społecznej, Wrocławska Oficyna Nauczycielska, Wrocław
Dobrowolska Teresa, Duszeńko Elżbieta 1984, Pobaba - forma pomocy wzajemnej, Etnografia Polska, t. 28, z. 1, s. 133-156
Dobrowolski Kazimierz 1930, Studia nad nazwami miejscowymi Karpat polskich. Posiedzenie zwyczajne z dnia 26 marca 1923 roku, Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU, t. 28, nr 3, s. 6-7
Dobrowolski Tadeusz 1931, Tradycje wołoskie w kulturze artystycznej górali śląskich, Zaranie Śląskie, r. 7, z. 2, s. 86-114
Europejski... 2008, Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego, http://dialog 2008.pl
Fiske John 2008, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław
Gastpary Woldemar 1977, Historia protestantyzmu w Polsce od połowy XVIII wieku do pierwszej wojny światowej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa
Góralska... 2002, Góralska gwara z regionu istebniańskiego, opr. Rafał Wałach, ug.istebna.pl
Góralski Wojciech 2005, Zawieranie małżeństw mieszanych i im podobnych w świetle Prawa Kanonicznego, Wiadomości katolickie, 3 lipca 2005, s. 21-22
Hermanowicz - Nowak Krystyna 1997, Strój górali Beskidu Śląskiego. Funkcje społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Instrukcja... 1987, Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej - (14 III 1987), http://www.kkbids.episkopat.pl/dokumentydlep/małżenstwo.htm
Jelinek Tadeusz A. D. 1996, Ewangelicyzm i katolicyzm - szanse czy zagrożenia. Problematyka małżeństw mieszanych, http://www.ptew.org.pl/malzenstwa.htm
Josiek Władysław 1995, Dzieje ewangelicyzmu na Śląsku Cieszyńskim, Zwrot. Miesięcznik społeczno-kulturalny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, r. 46, nr 550, s. 38-42
Josiek Władysław 1995, Dzieje ewangelicyzmu na Śląsku Cieszyńskim, Zwrot. Miesięcznik społeczno-kulturalny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, r. 46, nr 551, s. 30-34
Josiek Władysław 1995, Dzieje ewangelicyzmu na Śląsku Cieszyńskim, Zwrot. Miesęcznik społeczno-kulturalny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, r. 46, nr 552, s. 34-39
Kiereś Małgorzata 2007, Doroczna obrzędowość w społecznościach zróżnicowanych religijnie na pograniczu polsko-czesko-słowackim, Muzeum .Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Cieszyn
Kołek Bożena 2002, Technologia porozumienia dziedzictwem współczesnej kultury. Metody transmisji i sens przekazu, [w:] Dawne i współczesne oblicza kultury europejskiej . jedność w różnorodności, red. H. Rusek, Studia Etnologiczne i Antropologiczne, t. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 73-78
Kopczyńska - Jaworska Bronisława 1999, Zwyczaje doroczne środowiska ewangelików łódzkich, [w:] Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana profesor Dorocie Simonides, red. T. Smolińska, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 167-174
Kubica Grażyna 2004, Etos Śląskiego luterstwa. Analiza antropologiczna, Limites Patriae, z. 1, s. 103-117
Kwaśniewicz Krystyna 1984, Zwyczaje i obrzędy doroczne, Etnografia Polska, t. 28, z. 1, s. 133-199
Lehr Urszula 2007, U schyłku życia. Starość mieszkańców wsi Beskidu Śląskiego i Podhala, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
Łątka Jerzy S. 1983, Twardy jak „Luter” spod Cieszyna, Zdanie, nr 5 (14), s. 29-33
Maliszewski Kazimierz 2001, Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej. Studia z dziejów kształtowania się form i treści społecznego przekazu w Rzeczypospolitej szlacheckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko³aja Kopernika, Toruń
Michejda Oskar 1939, Polski kościół ewangelicki na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego w ostatnim dwudziestoleciu, Zaranie Śląskie, r. 15, z. 2.4, s. 122-134
Motyka Jan 1970, Rodzina Ewangelicka w otoczeniu katolickim, Kalendarz Ewangelicki, r. 83, s. 102-110
Oczkowski Maciej 1994, Dzieje kościoła ewangelicko-augsburskiego na terenie Istebnej, [w:] Beskidzka Trójwieś 200 lat parafii pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Istebnej. Studia i Materiały do dziejów historii i kultury Beskidu Śląskiego, red. M. Kiere., Urząd Gminy, Istebna, s. 99-102
Popiołek Franciszek 1939, Historia osadnictwa w Beskidzie Śląskim, Nasza Księgarnia, Warszawa
Popiołek Kazimierz 1976, Śląskie dzieje, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków
Prtestantyzm... 2010, Protestantyzm na Śląsku Cieszyńskim (http://pl.wikipedia.org/wiki/ Protestantyzm)
Ringgren Helmer, Ström Åke 1975, Religie w przeszłości i w dobie współczesnej, Książka i Wiedza, Warszawa
Sobkowiak Barbara 1998, Komunikowanie społeczne, [w:] Współczesne systemy komunikowania, red. B. Dobek-Ostrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 11-21
Szyfer Anna 2005, Ludzie pogranicza. Kulturowe uwarunkowania osobowości, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań
Uglorz Manfred 2004, Ewangelicy na Śląsku Cieszyńskim, Limites Patriae, z. 1, s. 60-74
Umiński Władysław 1911a, U źródeł Wisły, Ziemia, r. 2, nr 25, s. 415-417
Umiński Władysław 1911b, U źródeł Wisły, Ziemia, r. 2, nr 26, s. 431-433
Wantuła Andrzej 1974, Początki ewangelickiej organizacji kościoła na Śląsku Cieszyńskim, [w:] Udział ewangelików Śląskich w polskim życiu kulturalnym, Zwiastun, Warszawa, s. 7-25
Waldenfels Bernhard 2002, Topografia obcego, Oficyna Naukowa, Warszawa
Żebrok Jan 2002, Pamiętnik Śląskiego nauczyciela, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn
A2. K/2 . Koniaków, nr inw. 1842/07, APE IAE PAN, Kraków
A2. K/9 . Koniaków, nr inw. 1842/07, APE IAE PAN, Kraków
A. J/5 . Jaworzynka, nr inw. 1841/06, APE IAE PAN, Kraków
I. 7/58 . Istebna, nr inw. 1831/04, APE IAE PAN, Kraków

Czasopismo/Seria/cykl:

Etnografia Polska

Tom:

53

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

47

Strona końc.:

60

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61562 ; 0071-1861

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 325 ; IAiE PAN, sygn. P 326 ; IAiE PAN, sygn. P 327 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji