RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Transnacjonalizm w kontekście polskim na przykładzie środowiska niemieckich biznesmenów w Poznaniu

Creator:

Szczepaniak-Kroll, Agnieszka

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Etnografia Polska 53 Z. 1-2 (2009)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Anusiewicz Janusz 1991, Kulturowa teoria języka. Zarys problematyki, [w:] Język a kultura. Podstawowe pojęcia i problemy, Wiedza o Kulturze, t. 1, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Wrocław, s. 17-30
Antoniewski Rusłan, Górny Agata, Kory . Izabela, Kosmala Adam 2000, Z zastosowań technik jakościowych w badaniach nad migracjami: doświadczenia OBM, ISS UW Working Papers, nr 38, Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa
Appadurai Arjun 2005, Nowoczesność bez granic: Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków
Appiah Anthony 2007, Przedmowa, [w:] S. Sassen, Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. IX -.XIII
Babiński Grzegorz 2007, Transnacjonalizm... i co dalej z tego wynika dla badań najnowszej polskiej emigracji, Przegląd Polonijny, z. 2, s. 115-131
Berger Peter L., Luckmann Thomas 1983, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
Bodenhausen Galen V., Macrae C. Neil 1999, Samoregulacja w postrzeganiu międzygrupowym: mechanizmy i skutki tłumienia stereotypów, [w:] Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, red. C.N. Marcrae, Ch. Stangor, N. Newstosne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 189-207
Bolten Jürgen 2006, Interkulturowa kompetencja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Budakowska Ewa 2005, Współczesne migracje a nowe wyzwania wobec identyfikacji narodowo-kulturowej, [w:] Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, red. tejże, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 49-72
Castles Stephen, Miller Mark J. 1993, The age of migration. International population movements in the modern world, Houndmills: Macmillan, New York
Chutnik Monika 2007, Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, działanie, Universitas, Kraków
Cyrus Robert 2004, Stereotypy w działaniu. Praktyczne znaczenie narodowych schematów u polskiego transmigranta, [w:] Polska-Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne, red. J. Kamocki, Wydawnictwo Poznańskie, Wrocław. Poznań, s. 207-219
Czarniawska Barbara 1983, Proces zarządzania. Studium percepcji kierowników przedsiębiorstw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Faist Thomas 2000, The volume and dynamics of international migration and transnational social spaces, Clarendon Press, Oxford
Ferraro Gary P. 2002, The cultural dimension of international business, Prentice Hall, Upper Saddle River. New Jersey
Gesterland Richard 2000, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Goddar Cliff, Wierzbicka Anna 2001, Język, kultura i znaczenie: semantyka międzykulturowa, [w:] Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. A. Tabakowska, Universitas, Kraków, s. 177-181
Halik Teresa, Nowicka Ewa 2002, Wietnamczycy w Polsce. Integracja, czy izolacja?, Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa
Hall Edward T. 1987, Bezgłośny język, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
Hall Edward T. 2001, Poza kulturą, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Hampden - Turner Charles, Trompenaars Alfons 2006, Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
Hofstede Geert 2000, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
King Robert 1996, Migration in world historical perspective, [w:] The economics of labour migration, red. J. van den Broeck, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 7-75
Konecki Krzysztof Tomasz 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Latusek Dominika 2006, Zarządzanie międzykulturowe w Polsce, [w:] Pomiędzy kulturami. Szkice z komunikacji międzykulturowej, red. M. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 123-159
Mackie D. M., Hamilton D. L., Susskind J., Roselli F. 1999, Społeczno-psychologiczne podstawy powstawania stereotypów, [w:] Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, red. C.N. Marcrae, Ch. Stangor, N. Newstosne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 39-66
Marcjanik Małgorzata 1994, Grzeczność językowa a sprawność komunikacyjna, [w:] Kształcenie porozumiewania się, red. S. Gajda, J. Nocoń, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 65-79
Marx Elisabeth 2000, Przełamywanie szoku kulturowego. Czego potrzebujesz aby odnieść sukces w międzynarodowym biznesie, Placet, Warszawa
Mikułowski - Pomorski Jerzy 2006, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Universitas, Kraków
Miś Alicja 2002, Rozwój personelu i kariera międzynarodowa, [w:] Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 233-266
Murdoch Anna 1999, Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Poltext, Warszawa
Posern - Zieliński Aleksander 2005, Etniczność. Kategorie. Procesy etniczne, Mała Biblioteka PTPN, Poznań
Pries Ludger 1999, New migration in transnational spaces, [w:] Migration and transnational social spaces, red. L. Pries, Ashgate Publishing, Brookfield-Singapore-Sydney, s. 1-35
Problemy. 1995, Problemy kształtowania się kultury przedsiębiorstwa w okresie transformacji, red. R. Rapacki, Wydawnictwo SGH, Warszawa
Słodownik Luiza 2006, .Oczywistość i .nieoczywistość kulturowa. Adaptacja do kultury polskiej oraz przemiany jej obrazu w doświadczeniach studentów zagranicznych, [w:] Kulturowe wymiary migracji do Polski. Studia Socjologiczne, red. S. £odziński, E. Nowicka, Prolog, Warszawa, s. 24-61
Hampden - Turner Charles, Trompenaars Fons 2005, Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
Whorf Benjamin Lee 1982, Język, myśl i rzeczywistość, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
Winkler Renata 2008, Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
http://mswia.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=56&id=1676&search=32623 (strona MSWiA)
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=557&news_id=1426 (strona MPiPS)

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

53

Issue:

1-2

Start page:

91

End page:

112

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61564 ; 0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information