Object

Title: Jak przetrwać? Problemy bytowe zagrożonych zagładą Polaków w miastach Wołynia oraz Galicji Wschodniej w końcowych latach okupacji hitlerowskiej

Creator:

Komoński, Ernest (1980- )

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 50 z. 1 (2015)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 87-101 ; Sum. eng, rus.

Abstract:

The main aim of this article is to analyse the fundamental issues, which affected the Polish population hiding in the cities of Volhynia, and Eastern Galicia from the massacres carried out in the years 1943‑1944 by the Ukrainian Insurgent Army. This article proves that the issues of finding accommodation, food (including risky to home towns), and shelter from subsequent assault were as important as finding an occupation that would allow to the most modest subsistence while averting the risk of deportation by the German‑Ukrainian administration to forced labour in the Third Reich.

References:

Bolanowski A., Ukraińcy i Polacy w niemieckich formacjach policyjnych na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1942‑1944, [w:] Polska‑Ukraina: trudne pytania, T. XI, Materiały XII międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko‑ukraińskie w latach drugiej wojny światowej”, Toruń 11‑12 października 2006, Warszawa 2009. ; Czerwiński J., Z wołyńskich lasów na berliński trakt, Warszawa 1972. ; Hryciuk G., Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931‑1948, Toruń 2005. ; Jastrzębski S., Ludobójstwo ludności polskiej przez OUN‑UPA w województwie stanisławowskim w latach 1939‑1946, Warszawa 2004. ; Kosowski K., Byłem świadkiem, „Na rubieży” 50/2001. ; Kulińska L., Dzieci Kresów III, Kraków 2009. ; Motyka G., Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko‑ukraiński 1943‑1947, Kraków 2011. ; Sprawy bieżące, „Nasze Ziemie Wschodnie”, sierpień‑wrzesień 1943 roku, autor niezidentyfikowany. ; Siekierka Sz., Komański H., Bulzacki K., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939‑1947, Wrocław 2006. ; Siekierka Sz., Komański H., Różański E., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939‑1946, Wrocław 2008. ; Siekierka Sz., Komański H., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939‑1946, Wrocław 2006. ; Siemaszko W. E., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939‑1945, t. I, Warszawa 2000. ; Skowrońska L., Byłam świadkiem, „Na rubieży” 51/2001. ; Sokołowska J., Byłam świadkiem, „Na rubieży” 50/2001. ; Szpit R., Byłem świadkiem, oprac. H. Komański, „Na rubieży” 89/2007. ; W kraju, „Biuletyn Informacyjny Ziemi Czerwińskiej” 3 (69) z 23 I 1944, autor niezidentyfikowany. ; Wyspiański J., Barbarzyństwo OUN‑UPA, Lubin 2009.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

50

Issue:

1

Start page:

87

End page:

101

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57611 ; p-ISSN 1230-5057 ; e-ISSN 2353-6403

Source:

IH PAN, sygn. A.453/50/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/50/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

This page uses 'cookies'. More information