Obiekt

Tytuł: Jak przetrwać? Problemy bytowe zagrożonych zagładą Polaków w miastach Wołynia oraz Galicji Wschodniej w końcowych latach okupacji hitlerowskiej

Twórca:

Komoński, Ernest (1980- )

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 50 z. 1 (2015)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 87-101 ; Streszcz. ang, ros.

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest analiza podstawowych problemów, z jakimi zmagała się ludność polska chroniąca się w miastach wołyńskich i wschodniogalicyjskich przed eksterminacją ukraińską w latach 1943‑1944. Wynika z niej, że kwestie zakwaterowania, wyżywienia (w tym niebezpiecznych wyjazdów po żywność w rodzinne strony), ubezpieczenia przed powtórnym napadem były równie istotne, co znalezienie sobie na miejscu zajęcia umożliwiającego zdobycie-środków na najskromniejszą wegetację, a jednocześnie blokującego możliwość wywózki przez administrację niemiecko‑ukraińską na roboty przymusowe do III Rzeszy.

Bibliografia:

Bolanowski A., Ukraińcy i Polacy w niemieckich formacjach policyjnych na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1942‑1944, [w:] Polska‑Ukraina: trudne pytania, T. XI, Materiały XII międzynarodowego seminarium historycznego „Stosunki polsko‑ukraińskie w latach drugiej wojny światowej”, Toruń 11‑12 października 2006, Warszawa 2009. ; Czerwiński J., Z wołyńskich lasów na berliński trakt, Warszawa 1972. ; Hryciuk G., Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931‑1948, Toruń 2005. ; Jastrzębski S., Ludobójstwo ludności polskiej przez OUN‑UPA w województwie stanisławowskim w latach 1939‑1946, Warszawa 2004. ; Kosowski K., Byłem świadkiem, „Na rubieży” 50/2001. ; Kulińska L., Dzieci Kresów III, Kraków 2009. ; Motyka G., Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko‑ukraiński 1943‑1947, Kraków 2011. ; Sprawy bieżące, „Nasze Ziemie Wschodnie”, sierpień‑wrzesień 1943 roku, autor niezidentyfikowany. ; Siekierka Sz., Komański H., Bulzacki K., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939‑1947, Wrocław 2006. ; Siekierka Sz., Komański H., Różański E., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939‑1946, Wrocław 2008. ; Siekierka Sz., Komański H., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939‑1946, Wrocław 2006. ; Siemaszko W. E., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939‑1945, t. I, Warszawa 2000. ; Skowrońska L., Byłam świadkiem, „Na rubieży” 51/2001. ; Sokołowska J., Byłam świadkiem, „Na rubieży” 50/2001. ; Szpit R., Byłem świadkiem, oprac. H. Komański, „Na rubieży” 89/2007. ; W kraju, „Biuletyn Informacyjny Ziemi Czerwińskiej” 3 (69) z 23 I 1944, autor niezidentyfikowany. ; Wyspiański J., Barbarzyństwo OUN‑UPA, Lubin 2009.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

50

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

87

Strona końc.:

101

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:57611 ; p-ISSN 1230-5057 ; e-ISSN 2353-6403

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/50/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/50/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji