Object

Title: Kultura pucharów lejkowatych w dorzeczu górnej Odry

Creator:

Bukowska-Gedigowa, Janina

Date issued/created:

1975

Resource Type:

Article

Subtitle:

Die Trichterbecherkultur im Flussgebiet der oberen Oder ; Przegląd Archeologiczny T. 23 (1975)

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Abstract:

Praca stanowi monograficzne opracowanie stojących do dyspozycji (do 1972 r.) materiałów kultury pucharów lejkowatych z dorzecza górnej Odry w granicach państwa polskiego (Śląsk Opolski). Uzupełnia ona w ten sposób lukę w znajomości tej kultury w stosunku do najbliższych Moraw i Dolnego Śląska. Klasyfikacja typologiczno-chronologiczna materiałów pochodzących ogółem ze 126 stanowisk pozwoliła na wyróżnienie dwóch faz rozwojowych omawianej kultury: starszej, synchronizowanej z horyzontem Jevišovice C2, i młodszej, nawiązującej do horyzontu Ohrozim-Jevišovice C1. Stwierdzono wyraźne powiązania z obszarem Moraw, przejawiające się nie tylko w formach ceramiki, ale również w podobnie kształtujących się tendencjach osadniczych, analogicznych podstawach gospodarczych, a także w znacznym podobieństwie obrządku grzebalnego. W rezultacie uzyskano pełny obraz drugiego niejako członu regionalnej podgrupy kultury pucharów lejkowatych-morawsko-górnośląskiej, której istnienie na naszym obszarze sygnalizowano już wcześniej, opierając się na znacznie węższej podstawie źródłowej

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

23

Start page:

83

End page:

186

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60959 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

ger

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information