RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Z badań nad krzemieniarstwem neolitycznym w dorzeczu górnej Odry

Creator:

Balcer, Bogdan

Date issued/created:

1977

Resource type:

Text

Subtitle:

Zur Erforschung der neolithischen Feuersteinbearbeitung im Stromgebiet der oberen Oder ; Przegląd Archeologiczny T. 25 (1977)

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

W pracy niniejszej przedstawione są wyniki badań materiałów krzemiennych z kilku ważnych neolitycznych stanowisk osadniczych w dorzeczu górnej Odry. Ich opracowanie pozwoliło scharakteryzować poszczególne rodzaje znalezisk krzemiennych oraz dokonać próby określenia grup wytworów poszczególnych kultur neolitycznych. W wyniku interpretacji materiałów krzemiennych możliwe stało się przedstawienie szeregu zjawisk związanych z eksploatacją surowca, produkcją wyrobów krzemiennych i ich rozpowszechnieniem w dorzeczu górnej Odry, na przedpolu Bramy Morawskiej - na terenie gdzie w wyniku ożywionych kontaktów krzyżowały się rożne wpływy kulturowe. Badania krzemieniarstwa wiążą się z całokształtem badań prahistorii neolitu tego i innych terenów. Wzbogacają one ogólną problematykę o zagadnienia możliwe do prześledzenia tylko na podstawie materiałów krzemiennych, traktowanych dotychczas marginesowo

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

25

Start page:

5

End page:

51

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60158 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

ger

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information