Object

Title: Tarcze z okuciami metalowymi na terenie Celtyki wschodniej

Creator:

Domaradzki, Mieczysław

Date issued/created:

1977

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Shields with metal fittings in the Eastern Celtic region ; Przegląd Archeologiczny T. 25 (1977)

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Abstract:

Na podstawie zebranych materiałów opracowano klasyfikację i chronologię okuć tarczy plemion zamieszkujących Celtykę wschodnią. Najszerzej potraktowano umba i imacze, które występują najliczniej i są bardzo zróżnicowane. Pozostałe typy okuć są mniej liczne orazbardziej jednolite. Porównanie rozwoju metalowych okuć tarczy z grupy środkowonaddunajskiej kultury lateńskiej z rozwojem tarczy w Celtyce zachodniej wykazało istnienie miejscowych tendencji w zmianach formy tych okuć, wynikających niejednokrotnie ze starszych, lokalnych tradycji. Analiza materiału archeologicznego pozwoliła na rekonstrukcję wyglądu tarczy celtyckiej oraz stwierdzenie jej wpływu na uzbrojenieludów sąsiadujących z kulturą lateńską

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

25

Start page:

53

End page:

95

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60159 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information