Obiekt

Szata roślinna okolic Gopła w późnym glacjale i holocenie oraz wpływ osadnictwa na jej rozwój w świetle badań paleobotanicznych
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Szata roślinna okolic Gopła w późnym glacjale i holocenie oraz wpływ osadnictwa na jej rozwój w świetle badań paleobotanicznych

Twórca:

Jankowska, Barbara

Data wydania/powstania:

1980

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

The Vegetation in the Gopło Region in the Late Glacial and the Holocene and the Influence of Settlement on its Development in the Light of Palaeobotanical Researches ; Przegląd Archeologiczny T. 27 (1980)

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Miejsce wydania:

Wrocław

Opis:

il. ; 29 cm

Abstrakt:

Opracowanie metodą palinologiczną osadów dennych Gopła pozwoliło na prześledzenie zmian szaty roślinnej i klimatu najbliższych okolic jeziora w czasie od najstarszego dryasu, poprzez wszystkie okresy późnoglacjalne i holoceńskie, do chwili obecnej. Zebrany materiałdostarczył również licznych danych dotyczących osadnictwa na omawianym terenie. Pierwsze ślady obecności człowieka stwierdzono w starszej fazie okresu atlantyckiego, a na granicy z fazą młodszą początek osadnictwa. Wyróżniono cztery fazy osiedleńcze, które do pewnego stopnia synchronizują się z kolejnymi kulturami rozwijającymi się nad Gopłem

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Archeologiczny

Tom:

27

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

41

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:60259 ; 0079-7138

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 149 ; IAiE PAN, sygn. P III 272 ; IAiE PAN, sygn. P III 353 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji