Obiekt

Tytuł: Zwierzęce szczątki kostne jako źródło do badania struktury hodowli pradziejowej

Twórca:

Makiewicz, Tadeusz

Data wydania/powstania:

1980

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Animal Bone Fragments as a Source for Studies of the Prehistoric Breeding Structure ; Przegląd Archeologiczny T. 27 (1980)

Wydawca:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Miejsce wydania:

Wrocław

Opis:

il. ; 29 cm

Abstrakt:

Jest to krytyczne omówienie trzech podstawowych kategorii danych ilościowych, otrzymywanych w wyniku opracowania zoologicznego pozostałości kostnych ze stanowisk archeologicznych: 1 - odsetków udziału poszczególnych gatunków w materiale kostnym; 2 – udziału tychże gatunków w serii tzw. minimalnej liczby osobników; 3 - proporcji spożytego mięsa wyliczonej w wyniku stosowania tzw. metody wagowej. Z tych kategorii podstawowe znaczenie w rozważaniach nad hodowlą ma dla archeologa określenie minimalnej liczby zwierząt, którego wyniki, jak wykazuje analiza statystyczna, odbiegają wyraźnie od określeń udziału kości tych samych gatunków w seriach osteologicznych. Na konkretnych przykładach omówione są też możliwości rekonstrukcji jakościowej struktury stada hodowanego, to znaczy jego składu pod względem płci i wieku, a na tej podstawie rozważane możliwości określenia poziomu i ewentualnej specjalizacji hodowli. W zakończeniu podano aktualne postulaty badawcze dla archeologów i archeozoologów

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Archeologiczny

Tom:

27

Strona pocz.:

125

Strona końc.:

143

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:60262 ; 0079-7138

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 149 ; IAiE PAN, sygn. P III 272 ; IAiE PAN, sygn. P III 353 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji