RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Osadnictwo wczesnośredniowieczne na pograniczu śląsko-morawskim. Ze studiów nad lessowym Płaskowyżem Głubczyckim

Creator:

Parczewski, Michał

Date issued/created:

1981

Resource type:

Text

Subtitle:

Die frühmittelalterliche Besiedlung im schlesisch-mährischen Grenzgebiet. Studien zur Głubczycer Lößhochebene ; Przegląd Archeologiczny T. 28 (1981)

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Jest to próba oceny dynamiki rozwojowej osadnictwa w jednym mikroregionie. Miejscowe środowisko naturalne charakteryzują czynniki o stosunkowo stałym oddziaływaniu na warunki życia ludzkiego, oddziaływaniu niewątpliwie bardziej sprzyjającym niż przeciętniena ziemiach dorzecza Odry i Wisły. Tymczasem ciąg rozwojowy osadnictwa nie wykazywał równomiernej tendencji rosnącej. Stwierdzono brak jego śladów z najstarszej fazy wczesnego średniowiecza (VI - początek VII w.), następnie bardzo szybki wzrost zaludnienia w VII-IX w., a wreszcie zdecydowany regres w XI-1. połowie XII w. Przyczyny odstępstw od naturalnego, korzystnego dla osadnictwa trendu rozwojowego leżały najprawdopodobniej w sferze zjawisk politycznych. W starszej fazie wczesnego średniowiecza był to zapewneefekt opustoszenia Śląska w czasie tzw. wędrówek ludów około 1.połowy V w., natomiast regres późniejszy można wiązać z pogranicznym położeniem Płaskowyżu Głubczyckiego na styku kształtujących się nowych organizmów państwowych: Polski i Czech

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

28

Start page:

123

End page:

175

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60230 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

ger

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information