Object

Title: O możliwościach poznawczych archeologii

Creator:

Urbańczyk, Przemysław (1951- ‎ )

Date issued/created:

1981

Resource type:

Text

Subtitle:

Cognitive possibilities of archaeology ; Przegląd Archeologiczny T. 29 (1981)

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Problem możliwości i ograniczeń, przed jakimi staje archeolog, próbując poznać przeszłość społeczno-kulturową na podstawie informacji uzyskanych z jej materialnych pozostałości, wymaga zbadania trzech procesów : społeczno-kulturowego, będącego przedmiotem badań, stratyfikacyjnego oraz archeologicznego, obejmującego całość czynności przedsiębranych przez badacza w celu odsłonięcia, utrwalenia i wykorzystania materialnych świadectw przeszłości społeczno-kulturowej do jej rekonstrukcji i wyjaśnienia. Najmniej uwagi poświęcono dotąd procesowi stratyfikacyjnemu, a więc przemianom, jakim ulegają materialne pozostałości przeszłych zdarzeń zanim zostaną odsłonięte przez archeologa. Tymczasem ten właśnie proces jest „odpowiedzialny" za ilościowe, jakościowe, chronologiczne i przestrzenne zakłócenia wymiarów pozostałości archeologicznych. Celem artykułu jest zatem oprócz dokonania krytycznego przeglądu i uporządkowania osiągnięć, poczynionych w tym zakresie, podjęcie próby całościowego i wielostronnego spojrzenia na najważniejsze etapy drogi, jaką przebywa informacja o przeszłości społeczno-kulturowej, zanim dotrze do archeologa

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

29

Start page:

5

End page:

52

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60425 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information