Object

Title: Z zagadnień wschodniej peryferii kultury ceramiki promienistej w Kotlinie Karpackiej

Creator:

Sochacki, Zdzisław (1927-2011)

Date issued/created:

1983

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Problems concerning Eastern peripheries of the Baden Culture in the Carpathian Basin ; Przegląd Archeologiczny T. 30 (1983)

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Abstract:

W problematyce kultury ceramiki promienistej (KCP) najwięcej skomplikowanych i niewystarczająco dotąd poznanych zagadnień wiąże się z jej wschodnią peryferią. Dotyczy to zarówno stosunku KCP do kultur ościennych, jak i jej regionalizacji (w tym ostatnim zjawisku uczestniczą silne wpływy obce). Autor podjął pierwszą w literaturze próbę kompleksowego opracowania tych zagadnień. Określono stosunek KCP do kultur: bodrogkereszturskiej, Cernavoda III, Cotofeni i kostolackiej. Dokonano synchronizacji rozwoju tych kultur oraz ustalono zakres i zasięg ich wzajemnych oddziaływań. Szczególnie dużo uwagi poświęcono regionalizacji KCP na terenach Wielkiej Niziny Węgierskiej, weryfikując i uzupełniając dotychczasowe charakterystyki grup lokalnych (Viss, Ózd, Hódmezӧvásárhely-Bódzáspart, Oradea-Salca-Giriçu de Cris). Wyjaśniono genezę i specyfikę, a także udział obcych elementów kulturowych w rozwoju tych grup oraz przyczyny ich zaniku. Przedstawiono też próbę weryfikacji dotychczasowych datowań KCP, uwzględniając kalibrację dat C14. Zaproponowano ramy chronologiczne: około 3600-2600 p.n.e., rozwoju KCP na całym jej terytorium od początku po zanik i około 3500-2800 p.n.e. — czas, w którym ta kultura występowała na Nizinie Węgierskiej. Artykuł stanowi przyczynek do poznania zjawisk kulturowych na obszarach Niziny Węgierskiej, Siedmiogrodu oraz dolnego Dunaju w eneolicie środkowym i częściowo późnym

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

30

Start page:

119

End page:

140

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60456 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information