Object

Title: Teoretyczne problemy badań religioznawczych w archeologii

Creator:

Makiewicz, Tadeusz (1945– )

Date issued/created:

1987

Resource type:

Text

Subtitle:

Theoretische Probleme der religionswissenschaftlichen Forschungen in der Archäologie ; Przegląd Archeologiczny T. 34 (1987)

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Description:

29 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Badania religioznawcze w archeologii polskiej są dziedziną, gdzie notujemy najmniejszy postęp w odniesieniu zarówno do prac o charakterze metodycznym, jak i konkretnych dokonań. Impas metodyczny i merytoryczny powoduje brak zainteresowania problematyką religioznawczą i pozostawanie w kręgu archaicznych już obecnie koncepcji i terminologii. Uniemożliwia to realny postęp badań w tym zakresie. Podstawowe znaczenie ma problem zasadniczy, a mianowicie identyfikacji i wyróżniania zabytków i obiektów sakralnych w materiale archeologicznym. Zdaniem autora identyfikacja taka jest już równocześnie formą interpretacji. Nie wypracowanodotychczas ogólnie przyjętych zasad takiej identyfikacji ani weryfikacji koncepcji religioznawstwa archeologicznego, a dominująca metoda analogii etnologicznych ma zasadnicze słabości teoretyczne. Konieczne więc jest oparcie się na religioznawstwie porównawczym. W jego ramach fenomenologia religii jako kierunek zajmujący się systematyką i typologią zjawisk religijnych stwarza w archeologii możliwość konkretnych rekonstrukcji religioznawczych w zależności od posiadanej bazy źródłowej

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

34

Start page:

233

End page:

251

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60336 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

ger

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information