Object

Title: Analiza osadnictwa pierwszych okresów epoki brązu w dorzeczu Warty w aspekcie sytuacji kulturowej

Creator:

Kłosińska, Elżbieta

Date issued/created:

1992

Resource Type:

Article

Subtitle:

Analyse des Siedlungswesens Im Wartaflussgebiet im Hinsicht auf die Kultursituation ; Przegląd Archeologiczny T. 39 (1992)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Abstract:

W początkowych okresach epoki brązu ziemie Nadwarcia stały się widownią współwystępowania rożnych zespołów kulturowych i tworzenia się w ich łonie tzw. stref przemieszania. Postawiono pytanie, czy do wyjaśnienia niektórych problemów kulturowych, związanych z tym wycinkiem pradziejow, mogłyby stać się przydatne badania osadnicze. Próby oceny preferencji terytorialnych i analizy dynamiki przemian osadniczych w trzech początkowych okresach epoki brązu dokonano dla Śmigielsko-Krzywińskiego regionu osadniczego, największego spośród 15 regionów osadniczych, zlokalizowanych w obrębie dorzecza Warty. Stwierdzono, że strefa zasiedlenia oraz preferencje osadnicze we wczesnym, starszym i środkowym okresie epoki brązu kształtowały się odmiennie. Z drugiej strony zaś zaobserwowano, że w toku tych okresów zachowania osadnicze były bardzo ujednolicone. Nie stwierdzono np. drastycznych różnic w preferencjach ludności kultury trzcinieckiej i przedłużyckiej w starszym okresie epoki brązu. Wskazać można jedynie na wyraźny związek stanowisk tej ostatniej z wielkimi formami dolinnymi o wybitnych walorach komunikacyjnych

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

39

Start page:

87

End page:

100

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60984 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

ger

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information