Object

Próba interpretacji naczyń nie zawierających kości z cmentarzyska kultury łużyckiej w Maciejowicach, woj. Siedlce
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.

Title: Próba interpretacji naczyń nie zawierających kości z cmentarzyska kultury łużyckiej w Maciejowicach, woj. Siedlce

Subtitle:

Versuch der Interpretation der Gefasse ohne Knochengehalt aus dem Graberfeld der Lausitzer Kultur in Maciejowice, woj. Siedlce ; Przegląd Archeologiczny T. 39 (1992)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm ; Appendix: Oznaczanie sodu i potasu w próbkach piasku

Abstract:

Obiekty znajdujące się na cmentarzyskach łączą się z wierzeniami i obrzędami grzebalnymi, a funkcja wielu z nich nie jest do końca wyjaśniona. Pracę niniejszą poświęcono omówieniu jednej z kategorii takich zjawisk, a mianowicie naczyniom nie zawierającym kości, które wyraźnie zaznaczyły swą obecność na cmentarzysku w Maciejowicach. Naczynia te różnią się od grobów, w których natrafiono na szczątkizmarłego, a także od obiektów nazywanych grobami symbolicznymi. Jedną z przesłanek, pozwalających mniemać o ich pierwotnej zawartości, jest chemiczna analiza ich wypełnisk, umożliwiająca stwierdzenie, czy w naczyniach tych były składane substancje pochodzenia organicznego. Zastosowano ją po raz pierwszy w odniesieniu do materiałów kultury łużyckiej, ale dość liczna, jak na badania tego typu, seria, upoważnia do pewnych uogólnień i wniosków. Analizy tego rodzaju, przeprowadzone na większą skalę, mogłyby być pomocne przy wyjaśnianiurozmaitych zjawisk, których przejawy spotykamy na nekropoliach. Fakty takie powtarzają się na wielu cmentarzyskach i stąd sądzić można, iż są pozostałością pewnych obrzędów, wypływających z określonych wyobrażeń wierzeniowych

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

39

Start page:

101

End page:

120

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60985 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

ger

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Closed

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information