Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Realizm w służbie (nieosiągalnego) obiektywizmu. „Dymy nad Birkenau” Seweryny Szmaglewskiej

Twórca:

Morawiec, Arkadiusz ORCID

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2009)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Z. Abramowicz, Tak było. Lublin 1962.
2. [J. Andrzejewski], Apel. Przedm. A. Pomian. Londyn 1945. Przedruk w: Noc. Opowiadania. B. m. w., 1945.
3. Aus Hitlers Konzentrationslagern. Zusammengestellt K. Bürger. Moskau-Leningrad 1934.
4. L. M. Bartelski, Zapis zbrodni. W: Cień wojny. Eseje. Warszawa 1983.
5. R. Barthes, Dyskurs historii. Przeł. A. Rysiewicz, Z. Kloch. "„Pamiętnik Literacki"” 1984, z. 3, s. 229.
6. O. Bartoš, Polská literatura s tematikou druhé svetové války v českých překladech. W zb.: Literatury słowiańskie o drugiej wojnie śœwiatowej. Red.J. ŒŚliziński. T. 2. Wrocław 1973.
7. W. Bartoszewski, Publikacje konspiracyjne o Oświęcimiu. "Więź" 1985, nr 1/3, s. 42-45.
8. H. Beimler, Im Mörderlager Dachau. 4 Wochen in den Händen der Braunen Banditen. Moskau-Leningrad 1933 (przekład polski: W katowni faszystowskich zbirów. Moskwa 1934).
9. W. Bielecki [właśc. W. Billig], No 35004. "Nowe Widnokręgi" 1943, nr 20, z 20 X.
10. Z. Biłgorajska, Świadomość - broń cywilizowanego człowieka. Rozm. [z S. Szmaglewską]. "„Zielony Sztandar"” 1961, nr 12, s. 8.
11. H. Birenbaum, Nadzieja umiera ostatnia. Wyd. 2, uzup. Warszawa 1988.
12. A. Borowa, Czterdzieści lat później.[Rozm.] z S. Szmaglewską. "„Walka Młodych"” 1984, nr 23.
13. T. Borowski, Alicja w krainie czarów. "„Pokolenie"” 1947, nr 1, s. 9.
14. W. Bredel, Die Prüfung. Roman aus einem Konzentrationslager. London 1934.
15. S. Burkot, Proza powojenna 1945-–1987. Wyd. 2, popr., uzup. Warszawa 1991.
16. T. Cyprian, J. Sawicki, Sprawy polskie w procesie norymberskim. Poznań 1956, s. 290-–294.
17. J. Czachowska, M. K. Maciejewska, T. Tyszkiewicz, Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Bibliografia. T. 1. Wrocław 1983, s. 23, poz. 313-314.
18. S. Druszkowski, Nasza etyczna legitymacja. "„Dziennik Polski"” 1948, nr 65, s. 1.
19. T. Dziekoński, "Dymy nad Birkenau". "Życie Warszawy" 1946, nr 6, s. 3.
20. E. Fackenheim, Sachsenhausen 1938. Groundwork for Auschwitz. "„Midstream"” 1975, nr 4.
21. K. Filipowicz, Krajobraz niewzruszony. Warszawa 1947.
22. G. Flaubert, Listy. Wybrał i przeł. W. Rogowicz. Warszawa 1957, s. 187 (list z 18 III 1857).
23. A. Franaszek, Od Bieruta do Herlinga-Grudzińskiego. Wykaz lektur szkolnych w Polsce w latach 1946-1999. Warszawa 2006.
24. M. Głowiński, Dokument jako powieść. W: Prace wybrane. Red. R. Nycz. T. 2. Kraków 1997.
25. M. Głowiński, Powieść i autorytety. W: Prace wybrane, t. 3, (1998),
26. M. Głowiński, Wielkie zderzenie. "„Teksty Drugie"” 2002, nr 3, s. 199-211.
27. A. G. G[rodzicki], O Tuwimie, Fiedlerze i sukcesach muzyki polskiej. Tłumaczenia "Dymów nad Birkenau". "Dziennik Zachodni" 1946, nr 136, s. 5.
28. S. Grzesiuk, Pięć lat kacetu. Warszawa 1958.
29. R. B. Gul, Oranienburg. Czto ja widieł w gitlerowskom koncentracyonnom łagierie. Pariż [1937].
30. Ph. Hamon, Ograniczenia dyskursu realistycznego. Przeł. Z. Jamrozik. "„Pamiętnik Literacki"” 1983, z. 1, s.221-262.
31. T. Hołuj, Ciąg dalszy. Szkice o przygodach utworów. Kraków 1980,
32. T. Hołuj, Koniec naszego świata. Kraków [1958].
33. T. Hołuj, Temat Oświęcim. "„Twórczość"” 1947, z. 2, s. 138.
34. W. Hornung [właśc. J. Zerfaß], Dachau - Eine Chronik. Zürich 1936.
35. K. Jakowska, Wojny światowe a literatura w kraju. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Zespół red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1993, s. 1203.
36. M. Jarocka, Z kręgu piekła. Rozm. z S. Szmaglewską. "„Argumenty"” 1984, nr 52/53, s. 8.
37. K. A. Jaworski, "Kwarantanna". Wspomnienia z Oranienburga. "Odrodzenie" 1945, nr 10/12.
38. A. J. Kamiński, Koszmar niewolnictwa. Obozy koncentracyjne od 1896 do dziś. Analiza. Przeł. H. Zarychta, A. J. Kamiński. Warszawa 1990.
39. W. Kiedrzyńska, Przegląd wspomnień z obozów i więzień hitlerowskich. "Dzieje Najnowsze" 1947, z. 1, s. 162.
40. E. Kocwa, Książka głęboko ludzka. "Tygodnik Powszechny" 1946, nr 4, s. 6.
41. E. Kocwa, Na meklemburskich piaskach. "Odrodzenie" 1945, nr 24.
42. H. Korotyński, Kiedy będziemy znali Oświęcim? "„Odrodzenie"” 1947, nr 34, s. 2.
43. W. Kragen, Cztery książki. "„Naprzód"” 1946, nr 13, s. 6.
44. M. Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny. Historia, współczesność i świadomość społeczna KL Auschwitz w Polsce. Kraków 2005.876+5
45. D. Kulesza, Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944-–1948. Białystok 2006.
46. P. Kuncewicz, Seweryna Szmaglewska. "Rzeczpospolita" 1992, nr 169.
47. [J. Kydryński], Biała noc. "Miesięcznik Literacki" 1943, z. 3.
48. W. Langhoff, Die Moorsoldaten. 13 Monate Konzentrationslager. Unpolitischer Tatsachenbericht. Zürich 1935.
49. W. Mach, Opowieść o najtrudniejszym zwycięstwie. "„Odrodzenie"” 1946, nr 4, s. 6.
50. A. Madej, Poza dobrem i złem. „Gdzie jesteś, nie widzę Cię, Boże”. "„Odnowa"” 1946, nr 3, s. 12.
51. K. Majdański, "Będziecie moimi świadkami...". Szczecin 1987.
52. Cz. Miłosz, Świadectwo poezji. Warszawa 1990.
53. A. Z. Makowiecki, Opowieść o zagładzie. Seweryny Szmaglewskiej "Dymy nad Birkenau". "Kultura" 1969, nr 26, s. 3.
54. A. Z. Makowiecki [i in.], „Pamiętajcie o ogrodach...” Kultura -– literatura -– język. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Cz. 3. Warszawa 2004.
55. P. W. Massing, [pseud. K. Billinger], Schutzhäftling 880. Aus einem deutschen Konzentrationslager. Roman. Paris 1935.
56. A. Morawiec, Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt -– temat -– metafora. Łódź, Wydawn. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2009.
57. A. Morawiec, Seweryna Szmaglewska (1916-1992). Bibliografia. Łódź 2007.
58. Z. Nałkowska, Zwierzenia. „"Nowiny Literackie"” 1947, nr 1, s. 1.
59. A. Pawełczyńska, Wartości a przemoc. Zarys socjologicznej problematyki Oœwięcimia. Warszawa 1973.
60. F. Piper, wstęp w zb.: Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu. Red. W. Długoborski, F. Piper. T. 1. Oświęcim 1995, s. 19-20.
61. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań-–Warszawa 1989.
62. J. Przyboś, Słowo ostateczne. "„Twórczość"” 1945, z. 4, s. 41.
63. L. Rajewski, Seweryna Szmaglewska. "Na straży" 1963, nr 23, s. 11.
64. J. Ratajczak, Żywa pamięć: Birkenau. „"Głos Wielkopolski"” 1985, nr 92, s. 5.
65. J. Rogowicz, Jak ich żywią?. "Kurier Warszawski" 1936, nr 314.
66. J. Rogowicz, "Korytarz" polski w obozie. "Kurier Warszawski" 1936, nr 308 (wyd. wieczorne).
67. J. Rogowicz, Przyszłość obozu. "Kurier Warszawski" 1936, nr 321.
68. J. Rogowicz, W obozie koncentracyjnym. "Kurier Warszawski" 1936, nr 255 (wyd. wieczorne).
69. J. Rogowicz, Wszerz i wzdłuż obozu. "Kurier Warszawski" 1936, nr 260 (wyd. wieczorne).
70. J. Rogowicz, "Wychowanie" przez obóz. "Kurier Warszawski" 1936, nr 258.
71. J. Rogowicz, Za co? Od jak dawna? "Kurier Warszawski" 1936, nr 256 (wyd. wieczorne).
72. A. H. Rosenfeld, Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu. Przeł. B. Krawcowicz. Warszawa 2003, s. 70.
73. L. Rees, Auschwitz. Naziści i „ostateczne rozwiązanie”. Przeł. P. Stachura. Warszawa 2005.
74. D. Rousset, The Other Kingdom. Transl. and with an Introduction by R. Guthrie. New York 1947.
75. G. Seger, Oranienburg. Erster autentischer Bericht eines aus dem Konzentrationslager Geflüchteten. Mit einem Geleitwort von H. Mann. Karlsbad 1934.
76. Z. Skuza, Szmaglewska -– Świadectwo prawdzie. "„Argumenty"” 1984, nr 10, s. 8.
77. M. Stępień, Od mowy pozornie zależnej do "„czarnego potoku"” świadomości. W zb.: Literatura wobec wojny i okupacji. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1976, s. 163.
78. S. Szmaglewska, Biała róża. Warszawa 1983, s. 159-–163.
79. S. Szmaglewska, Chleb i nadzieja. Opowiadania. Warszawa 1958.
80. S. Szmaglewska, Dymy nad Birkenau. Warszawa 1945.
81. S. Szmaglewska, Harcerki piotrkowskie w Tatrach. "„Głos Trybunalski"” 1933, nr 207, s.5.
82. S. Szmaglewska, Krzyk wiatru. Warszawa 1965.
83. S. Szmaglewska, Majowe spotkania. W: W. Wiśniewski, Tego nie dowiecie się w szkole. (Z wizytą u pisarzy). T. 2. Warszawa 1981, s. 219.
84. S. Szmaglewska, Niewinni w Norymberdze. Warszawa 1972.
85. S. Szmaglewska, Pisałam zawsze z potrzeby wewnętrznej. [Rozm.] E. Sadowska. "Kierunki" 1986, nr 12, s. 12.
86. S. Szmaglewska, Plutonowy i Ewa. "„Na straży"” 1963, nr 23, s. 11.
87. S. Szmaglewska, Posłowie. W: Dymy nad Birkenau. Wyd. 5. Warszawa 1955,
88. S. Szmaglewska, Świadomość - broń cywilizowanego człowieka. Rozm. Z. Biłgorajska. "Zielony Sztandar" 1961, nr 12, s. 8.
89. S. Szmaglewska, W Łodzi było mi dobrze i źle, jak w życiu. „"Odgłosy" 1967, nr 1.
90. S. Szmaglewska, Zapowiada się piękny dzień. Warszawa 1960.
91. S. Szmaglewska, Żegnamy Cię, Mamo. "„Tygodnik Piotrkowski"” 1988, nr 36.
92. A. Thierry, Récits des temps mérovingiens. T. 2. Paris 1851.
93. H. Vogler, Liryka i piekło. "Dziennik Polski" 1946, nr 69, s. 7.
94. H. Vogler, Oświęcimskie książki. "Wolni Ludzie" 1947, nr 5, s. 3.
95. A. Werner, wstęp w: T. Borowski, Utwory wybrane. Oprac. A. Werner. Wrocław 1991, BN I 276.
96. K. Wyka, Pogranicze powieści. "„Twórczość"” 1946, z. 2.
97. N. Zarembina, Trzy tygodnie w Majdanku. Warszawa 1943.
98. K. Żywulska [właśc. S. Landau], Przeżyłam Ośœwięcim. Warszawa 1946.
99. K. Żywulska [właśc. S. Landau], Wielkanoc w Oświęcimiu. "Głos Ludu" 1945, nr 80.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

121

Strona końc.:

143

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63506 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-07-28

Data dodania obiektu:

2017-11-14

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 112

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/80104

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji