Obiekt

Tytuł: Wielka smuta w epickim zwierciadle Samuela Twardowskiego. „Władysław IV” jako literackie świadectwo recepcji wydarzeń historycznych

Twórca:

Krzywy, Roman

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Ph. Ariès, Czas historii. Przeł. B. Szwarcman-Czarnota. Gdańsk 1996. ; 2. J. Axer, Szesnastowieczne źródło historyczne jako tekst literacki. „Studia Warmińskie” 1983, t. 20, s. 63-69. ; 3. C. Backvis, Panorama poezji polskiej okresu baroku. T. 2. Przeł. G. Majcher. Warszawa 2003. ; 4. P. Borek, Czasy Chmielnickiego w "Wojnie domowej” Samuela ze Skrzypny. W zb.: Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej Ojczyźnie. Red. K. Meller, J. Kowalski. Poznań 2002, s. 276-297. ; 5. T. Carlyle, Bohaterowie. Cześć dla bohaterów i pierwiastek bohaterstwa w historii. [Przekład anonimowy]. Warszawa 1892. ; 6. D. Chemperek, Konwencje epiki heroicznej w "Wojnie domowej” Samuela Twardowskiego, ich rola w kształtowaniu obrazu powstania Chmielnickiego. W zb.: Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej Ojczyźnie. Red. K. Meller, J. Kowalski. Poznań 2002, s. 298-317. ; 7. Dzieło literackie jako źródło historyczne. red. Z. Stefanowska, J. Sławiński. Warszawa 1978. ; 8. M. Kaczmarek, Comparatio jako dominanta stylistyczna „ojczystego wiersza” Samuela Twardowskiego. „Studia Śląskie” 1974, t. 26, s. 137-144. ; 9. M. Kaczmarek, Epicki kształt poematów historycznych Samuela Twardowskiego. Wrocław 1972. ; 10. J. Kroczak, „Jeśli mię wieźdźba prawdziwa uwodzi...” Prognostyki i znaki cudowne w polskiej literaturze barokowej. Wrocław 2006. ; 11. R. Krzywy, Aristeja w epice historycznej Samuela Twardowskiego i Wacława Potockiego na tle dziejów konwencji. W zb.: Różnorodność form narracji w literaturze dawnej. Red. M. Rowińska-Szczepaniak, J. Zagożdżon. Opole 2006, s. 31-43. ; 12. R. Krzywy, W poszukiwaniu tożsamości mimetycznej. Jana Kochanowskiego i Samuela Twardowskiego przedstawienia zagonów moskiewskich. „Terminus” 2006, z. 2, s. 63-81. ; 13. R. Krzywy, Wprowadzenie do lektury. W: S. Niemojewski, Diariusz drogi spisanej i różnych przypadków pociesznych i żałosnych prowadząc córkę Jerzego Mniszka, Marynę, Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 1606. Wydał R. Krzywy. Warszawa 2006, s. 7-35. ; 14. D. Kupisz, Psków 1581-1582. Warszawa 2006. ; 15. M. Kuran, Etos sarmackiego wodza we "Władysławie IV” Samuela Twardowskiego. W zb.: Sarmackie theatrum. T. 1: Wartości i słowa. Materiały z konferencji naukowej, Katowice 9-11 grudnia 1998 roku. Red. R. Ocieczek, przy współudz. B. Mazurkowej. Katowice 2001. ; 16. M. Kuran, Kampania smoleńska Władysława IV (1634) w twórczości Samuela ze Skrzypny Twardowskiego. „Napis” 2001, seria 7, s. 171-200. ; 17. R. Majewski, Cecora, rok 1620. Warszawa 1970. ; 18. H. Markiewicz, Historia a literatura. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 3, s. 5-28. ; 19. J. Niedźwiedź, „Jezda do Moskwy”. W zb.: Jan Kochanowski. Red. A. Gorzkowski. Kraków 2001, s. 204-220. ; 20. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III. Warszawa 1971. ; 21. S. Nowak-Stalmann, Epika historyczna Samuela ze Skrzypny Twardowskiego. Przeł. M. Przybylik. Izabelin 2004. ; 22. A. Oszczęda, Mała "Iliada” - "Nemezis kraju północnego” Jakuba Duszy Podhoreckiego. „Napis” 2001, seria 7 s. 135-142. ; 23. Owidiusz, Metamofrozy. Przeł. A. Kamieńska, S. Stabryła. Wrocław 1995. ; 24. M. Prejs, Egzotyzm w literaturze staropolskiej. Wybrane problemy. Warszawa 1999. ; 25. R. Ryba, Powstanie kozackie w ocenie Samuela Twardowskiego (na podstawie "Wojny domowej”). W zb.: Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej. Red. R. Ocieczek, przy współudz. B. Mazurkowej. Katowice 2000, s. 180-190. ; 26. J. Skuczyński, „Jezda do Moskwy”. Panegiryczne, epicko-heroiczne i parenetyczne rzekształcenia „ rymowanej kroniki ”. „Ruch Literacki” 1980, z. 2, s. 107-120. ; 27. T. Szemberg, Relacyja prawdziwa o wejściu wojska polskiego do Wołoch i o potrzebie jego z pogaństwem w roku 1620. Kraków 1621. ; 28. Z. Szmydtowa, Żółkiewski jako Lucjusz Emiliusz we „Władysławie IV ” Samuela ze Skrzypny Twardowskiego. W: Poeci i poetyka. Warszawa 1964, s. 159-173. ; 29. S. Twardowski, Władysław IV, król polski i szwedzki. Leszno 1649. ; 30. E. Wassensberg, Gestorum gloriosissimi ac invictissimi Vladislai IV, Poloniae et Sueciae regis [...] pars I. Danzig 1643.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

87

Strona końc.:

103

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63157 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2017-09-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

73

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/80209

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji