Obiekt

Tytuł: Spóźniona groźba. „Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego” w świetle poetyki tzw. listu odpowiedniego

Twórca:

Kochan, Anna

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. M. Baruch, Z powodu artykułu Pawińskiego o odpowiedzi. „Ateneum” 1897, t. 1, s. 553-556.
2. P. Dąbkowski, Jeszcze o odpowiedzi w prawie polskim. Lwów 1899.
3. A. Dąbrówka, Średniowiecze. Korzenie. Warszawa 2005.
4. J. Długosz, Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. XII, 1445-1461. Kom. red. K. Baczkowski [i in.]. Oprac., przygotowanie do druku tekstu łac. D. Turkowska, z udziałem Cz. Pirożyńskiej. Przeł. J. Mrukówna. Weryfikacja przekł. J. Wyrozumski, K. Ożóg. Warszawa 2004.
5. M. Dłuska, Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej. T. 1. Warszawa 1978.
6. Gall Anonim, Chronicon [...]. Warszawa 1824.
7. Galla Anonima ,,Kronika ". Podobizna fotograficzna rękopisu Zamoyskich z XIV w. Ed. i wstęp J. Krzyżanowski. Warszawa 1948.
8. R. Hube, O zemście i pokorze podług praw polskich i czeskich. Warszawa 1829.
9. R. Hube, Pisma. Poprzedzone zarysem biograficzno--krytycznym przez K. Dunina. T. 1. Warszawa 1910.
10. A. Jelicz, „Pieśń o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego" jako pamflet polityczny. „Prace Polonistyczne” 1951, seria 9, s. 13-24.
11. J. Kotarska, E. Kotarski, Słownik literatury polskiej. Średniowiecze - renesans - barok. Gdańsk 2002.
12. A. A. Kryński, M. Kryński, Zabytki języka staropolskiego. Wyd. 2. Warszawa 1918.
13. A. A. Kryński, M. Kryński, Zabytki języka staropolskiego. Wyd. 2. Warszawa 1925.
14. S. Kutrzeba, Dawne polskie prawo sądowe w zarysie. I. Prawo karne. II. Postępek sądowy. Lwów 1921.
15. J. Lankau, Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie 1513-1729. Kraków 1960.
16. W. Maisel, Archeologia prawna Europy. Warszawa 1989.
17. T. Michałowska, Średniowiecze. Warszawa 1996.
18. Najdawniejsze zabytki języka polskiego. Oprac. W. Taszycki. Wyd. 4, rozszerz. Wrocław 1967.
19. Najdawniejsze zabytki języka polskiego. Oprac. W. Taszycki. wyd. 5, po raz wtóry - rozszerz. BN I 104. 1975.
20. W. Nehring, Altpolnische Sprachdenkmäler. Berlin 1886.
21. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna. Średniowiecze. Warszawa 1963.
22. A. Pawiński, Odpowiedź według obyczaju rycerskiego w prawie polskim. „Ateneum” 1896, t. 4, s. 389-401.
23. Poeci polscy od średniowiecza do baroku. Oprac. K. Żukowska. Warszawa 1977.
24. Pokorny. Hasło w: Nowa Księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło S. Adalberga oprac. zespół red. pod kier. J. Krzyżanowskiego. T. 2. Warszawa 1972.
25. Polska poezja świecka. - Literatura staropolska wybór tekstów. T. 1: Poezja. Wybór i oprac. P. Borek, R. Mazurkiewicz. Kraków 2002.
26. Polska poezja świecka XV wieku. Oprac. M. Włodarski. Wyd. 4, zmien. BN I 60. Wrocław 1997.
27. S. Salmonowicz, J. Szwaja, S. Waltoś, Pitaval krakowski. Kraków 1974.
28. Średniowieczna poezja polska świecka. Zebrał i oprac. S.Vrtel-Wierczyński. Wyd. 2, uzup. Kraków 1923.
29. Średniowieczna poezja polska świecka. Zebrał i oprac. S.Vrtel-Wierczyński. Wrocław 1949.
30. Średniowieczna poezja polska świecka. Zebrał i oprac. S.Vrtel-Wierczyński. wyd. 3, rozszerz. i zmien. BN I 60. Wrocław 1952.
31. W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich. Lwów 1930.
32. W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich. Warszawa 1950.
33. W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich. Warszawa 1963.
34. W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich. Warszawa 1969.
35. W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich. Warszawa 1977.
36. Toć jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza. Oprac. A. Jelicz. Warszawa 1987.
37. Volumina Legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX Pijarów w Warszawie od roku 1732 do roku 1782 wydanego. T. 2. Petersburg 1859.
38. W. Walecki, Nad „Wierszem o zamordowaniu Andrzeja Tęczyńskiego". „Przegląd Humanistyczny” 1986, nr 7/8, s. 175-179.
39. T. Witczak, Literatura średniowiecza. Warszawa 1990.
40. J. Woronczak, Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt. Wrocław 1955.
41. K. W. Wójcicki, Pieśń polska z r 1462 o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego. Album literackie. T. 1. Warszawa 1848.
42. W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Wrocław 1984.
43. W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. wyd. nast., popr. i uzup. Wrocław 1995.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

161

Strona końc.:

172

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63154 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-09-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

401

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/80212

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji