Obiekt

Tytuł: O kilku nieznanych intermediach staropolskich

Twórca:

Mieszek, Małgorzata

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Dramat staropolski od początku do powstania sceny narodowej. Bibliografia. T. 2: Programy drukiem wydane do r. 1765, cz. 2: Programy teatru pijarskiego oraz innych zakonów i szkół katolickich. Oprac. W. Korotaj, J. Szwedowska, M. Szymańska. Wrocław 1978.
2. Dramaty staropolskie. Antologia. Oprac. J. Lewański. T. 3. Warszawa 1961.
3. Dramaty staropolskie. Antologia. Oprac. J. Lewański. T. 6. Warszawa 1963.
4. M. Gołaszewska, Śmieszność i komizm. Wrocław 1987.
5. S. Grzeszczuk, Nazewnictwo sowizrzalskie. Kraków 1966.
6. Interscenium II. W: Hercules monstrorum domator [...]. Leszno 1647.
7. Interscenium III. W: Hercules monstrorum domator [...]. Leszno 1647.
8. I. Kadulska, Komedia w polskim teatrze jezuickim XVIII w. Wrocław 1993.
9. J. Krzyżanowski, „Mądrej głowie dość dwie słowie ". Pięć centuryj przysłów polskich i diabelski tuzin. T. 1: Od Abrahama do kleryka. Warszawa 1975.
10. J. Lewański, Faust i Arlekin. Niezwykłe przedstawienie na scenie leszczyńskiej w roku 1647. „Pamiętnik Teatralny” 1957, z. 1, s. 76-120.
11. T. Michałowska, Fabuła -pojęcie. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze-renesans-barok. Red. T. Michałowska. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 1998, s. 236-241.
12. T. Michałowska, Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej. Wrocław 1970.
13. M. Mieszek, Intermedium polskie XVI-XVIII w. (teatry szkolne). Kraków 2007.
14. M. Mieszek, „Miejsca szczęśliwe" w wybranych intermediach staropolskich. W zb.: Anatomia szczęścia. Emocje pozytywne w językach i kulturach świata. Red. A. Duszak, N. Pawlak. Warszawa 2005, s. 173-179.
15. J. Niedźwiedź, Mowa - rodzaj popisowy. Jan Kochanowski, „Przy pogrzebie rzecz". W zb.: Lektury polonistyczne. Retoryka a tekst literacki. Red. M. Hanczakowski, J. Niedźwiedź. T. 1. Kraków 2003.
16. J. Okoń, Intermedium polskie XVII wieku. Próba typologii. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 101-138.
17. A. O[kopień]-S[ławińska], Komizm. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, popr. i poszerz. Wrocław 2000, s. 251-252.
18. Pieśń rokoszan Zebrzydowskiego z 1606 r. Kraków 1996.
19. Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego. Oprac. J. Czubek. T. 1: Poezja rokoszowa. Kraków 1916.
20. J. Poplatek SJ, Studia z dziejów jezuickiego teatru w Polsce. Wrocław 1957.
21. Słownik łacińsko-polski. Red. M. Plezia. T. 1. Warszawa 1959.
22. Tragedia o bogaczu i Łazarzu. Z rękopisu odczytał i do druku przygotował J. Treder. Gdańsk-Gdynia 1999.
23. J. Trzynadlowski, Komizm. „Prace Polonistyczne” 1952, seria 10, s. 379-392.
24. S. Windakiewicz, Teatr ludowy w dawnej Polsce. Kraków 1902.
25. T. Witczak, Gdańska "Tragedia o bogaczu i Łazarzu" w rękopisie z r. 1643. „Pamiętnik Literacki” 1952, z. 1/2, s. 574-595.
26. J. Ziomek, Komizm - parodia - trawestacja. W: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Wrocław 1966, s. 322-339.
27. J. Ziomek, Mikołaja Reja "Krótka rozprawa" i "Kupiec". Problemy dialogu i dramatu. W zb.: Mikołaj Rej w czterechsetlecie śmierci. Red. T. Bieńkowski, J. Pelc, K. Pisarkowa. Wrocław 1971, s. 65-88.
28. K. Żygulski, Wspólnota śmiechu. Warszawa 1976.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

185

Strona końc.:

204

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63151 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-09-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

75

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/80215

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji