Object

Title: Koncept w kulturze staropolskiej. Pod redakcją Ludwiki Ślęk, Adama Karpińskiego, Wiesława Pawlaka. Lublin (2005)

Creator:

Raubo, Grzegorz

Date issued/created:

2008

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Abramowska, Światopogląd i styl. Wokół pytań o „proteusową naturę" Kochanowskiego. W zb.: Jan Kochanowski i epoka renesansu. W 450 rocznicę urodzin poety. 1530-1980. Red. T. Michałowska. Warszawa 1984, s. 42-58. ; 2. G. Bachelard, Płomień świecy. Przeł. J. Rogoziński. Gdańsk 1996. ; 3. S. Baczewski, Między satyrą a katechezą. Twórczość Karola Mikołaja Juniewicza. Lublin 2007. ; 4. F. Bargieł, Wojciech Tylkowski SJ i jego „Philosophia curiosa" z 1669 r. Kraków 1986. ; 5. T. Bieńkowski, Polscy przedstawiciele „scientia curiosa". „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1987, t. 30, s. 5-34. ; 6. T. Bieńkowski, J. Dobrzycki, Staropolski świat nauki. Warszawa 1998. ; 7. M. Borkowska, Panny siostry w świecie sarmackim. Warszawa 2002. ; 8. E. Buszewiczowa, Sarmacki Horacy ijego liryka: imitacja, gatunek, styl. Rzecz opoezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Kraków 2006. ; 9. D. Chemperek, Poezja Jana Gawińskiego i kultura literacka drugiej połowy XVII wieku. Lublin 2005. ; 10. B. Falęcka, Metaliteracki charakter poezji Jana Andrzeja Morsztyna. W zb.: Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna. Red. D. Gostyńska, A. Karpiński. Wrocław 2000, s. 111-121. ; 11. B. Falęcka, Sztuka tworzenia. Podmiot autorski w poezji kunsztownej polskiego baroku. Wrocław 1983. ; 12. D. Gostyńska, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej. Warszawa 1991. ; 13. J. S. Gruchała, Andrzeja Morsztyna gry z czytelnikiem. (O pewnym typie wiersza enumeracyjnego). „Teksty Drugie” 1997, nr 4, s. 29-40. ; 14. L. Kołakowski, Światopogląd XVII stulecia. W zb.: Filozofia XVII wieku. Francja. Holandia. Niemcy. Wybór, wstęp, przypisy L. Kołakowski. Warszawa 1959, s. 7-44. ; 15. M. Korolko, Stanisław Herakliusz Lubomirski jako eseista. Rekonesans. W zb.: Stanisław Herakliusz Lubomirski. Pisarz - polityk - mecenas. Red. W. Roszkowska. Wrocław 1982, s. 89-99. ; 16. M. Łukaszewicz-Chantry, Trzy nieba. Przestrzeń sakralna w liryce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Wrocław 2002. ; 17. Mathias Casimirus Sarbievius in Cultura Lithuaniae, Poloniae, Europae. Red. E. Ulcinaite. Vilnius 1998. ; 18. T. Michałowska, Poezja kunsztowna. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok. Red., wstęp T. Michałowska. Wrocław 1990, s. 632-637. ; 19. A. W. Mikołajczak, Studia Sarbieviana. Gniezno 1998. ; 20. Nauka z poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ. Red. J. Bolewski, J. Z. Lichański, P. Urbański. Warszawa 1995. ; 21. A. Nowicka-Jeżowa, Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku. Warszawa 2000. ; 22. A. Nowicka-Jeżowa, Morsztyn i Marino - poeci dwóch kultur. „Barok. Historia - Literatura - Sztuka” 1994, nr 1, s. 31-48. ; 23. B. Otwinowska, „ Concors discordia" Sarbiewskiego w teorii konceptyzmu. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 3, s. 81-110. ; 24. B. Otwinowska, Koncept. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok. Red., wstęp T. Michałowska. Wrocław 1990, s. 338-341. ; 25. W. Pawlak, Koncept w polskich kazaniach barokowych. Lublin 2005. ; 26. J. Pelc, Barok - epoka przeciwieństw. Warszawa 1993. ; 27. Pietas Humanistica. Neo-Latin Religious Poetry in Poland in European Context. Ed. P. Urbański. Frankfurt am Main 2006. ; 28. M. Popczyk, Ogień. W zb.: Estetyka czterech żywiołów. Ziemia. Woda. Ogień. Powietrze. Red. K. Wilkoszewska. Kraków 2002, s. 135-195. ; 29. G. Raubo, Przeciwieństwa i ład świata. Szkic o myśli XVII stulecia. „Czas Kultury” 1997, nr 1, s. 26-30. ; 30. G. Raubo, Światło przyrodzone. Rozum w literaturze polskiego baroku. Poznań 2006. ; 31. M. K. Sarbiewski, Epigrammatum liber. Księga epigramatów. Wyd. i przeł. M. Piskała, D. Sutkowska. Warszawa 2003. ; 32. M. K. Sarbiewski, O poincie i dowcipie. W: Wykłady poetyki. (Praecepta poetica). Przeł. i oprac. S. Skimina. Wrocław 1958, s. 1-20. ; 33. E. Sarnowska-Temeriusz, Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica. Warszawa 1995. ; 34. L. Teusz, „Bolesna Muza nie Parnasu Góry, ale Golgoty..." Mesjady polskie XVII stulecia. Warszawa 2002. ; 35. J. Trzynadlowski, Małe formy literackie. Wrocław 1977. ; 36. P. Urbański, Theologia Fabulosa. Commentationes Sarbievianae. Szczecin 2000.

Issue:

3

Start page:

247

End page:

258

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63142 ; oai:rcin.org.pl:63142 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

379

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80224

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information