Object

Kurhany kultury przeworskiej
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Kurhany kultury przeworskiej

Creator:

Janiczak, Helena

Date issued/created:

1990

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 37 (1990) ; Hügelgräber der Przeworsk-Kultur

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Abstract:

Kurhany w kulturze przeworskiej omówiono na podstawie przebadanych i datowanych obiektów. Problematyczne kurhany tej kultury uwzględniono tylko w Katalogu. Dają się wyróżnić 2 grupy kurhanów. Jedna o charakterze interregionalnym (groby „książęce" typu Lubieszewo) przypada na koniec fazy B1 i początek fazy B2 okresu rzymskiego. Druga grupa, późniejsza (B2b —C), mimo iż wykazuje nawiązania do kurhanów innych kultur, jest specyficzna dla kultury przeworskiej. Charakterystyczną cechą tych kurhanów jest przewaga wzniesienia ich na miejscu kremacji, usytuowanie z dala od zwykłych płaskich cmentarzysk i dość bogate wyposażenie. Oprócz kurhanów uwzględniono groby kultury przeworskiej wkopane w starsze nasypy oraz obiekty kurhanopodobne, tzn. takie, które ze względu na pewne cechy konstrukcji można uznać za pokrewne kurhanom

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

37

Start page:

121

End page:

155

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61135 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

ger

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information