Object

Title: Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy [Settlement of the Urnfield culture at Grzybiany by Legnica], (red.), Tomasz Stolarczyk and Justyna Baron, Legnica-Wrocław 2014 : [recenzja]

Creator:

Łaciak, Dagmara

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Review

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 68 (2016)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

25 cm

References:

Bukowski Z. 1982. Osiedle otwarte kultury łużyckiej w Grzybianach, woj. legnickie w świetle dotychczasowych badań. Pamiętnik Muzeum Miedzi 1, 13-33
Bukowski Z. 1985. Dotychczasowe wyniki badań osiedla otwartego kultury łużyckiej z VIII-VI w. p.n.e. w Grzybianach nad Jeziorem Koskowickim. Szkice Legnickie 11, 231-238
Bukowski Z. 1988. Pintadery gliniane z osady otwartej ludności kultury łużyckiej w Grzybianach, woj. Legnickie. In G. Labuda (ed.), Studia nad etnogeneza Słowian i Europy wczesnośredniowiecznej. Wrocław: Ossolineum, 54-64
Gediga B. 1967. Plemiona kultury łużyckiej w epoce brązu na Śląsku środkowym. Wrocław: Ossolineum
Purowski T. 2013. Wyroby ze szkła i „szklistego fajansu” odkryte na cmentarzysku kultury łużyckiej i regionalnej grupy kręgu halsztackiego w Domasławiu, pow. wrocławski. Archeologia Polski 58 (1-2), 23-87

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

68

Start page:

427

End page:

435

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61230 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information