Obiekt

Tytuł: Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy [Settlement of the Urnfield culture at Grzybiany by Legnica], (red.), Tomasz Stolarczyk and Justyna Baron, Legnica-Wrocław 2014 : [recenzja]

Twórca:

Łaciak, Dagmara

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Recenzje

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne 68 (2016)

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

25 cm

Bibliografia:

Bukowski Z. 1982. Osiedle otwarte kultury łużyckiej w Grzybianach, woj. legnickie w świetle dotychczasowych badań. Pamiętnik Muzeum Miedzi 1, 13-33 ; Bukowski Z. 1985. Dotychczasowe wyniki badań osiedla otwartego kultury łużyckiej z VIII-VI w. p.n.e. w Grzybianach nad Jeziorem Koskowickim. Szkice Legnickie 11, 231-238 ; Bukowski Z. 1988. Pintadery gliniane z osady otwartej ludności kultury łużyckiej w Grzybianach, woj. Legnickie. In G. Labuda (ed.), Studia nad etnogeneza Słowian i Europy wczesnośredniowiecznej. Wrocław: Ossolineum, 54-64 ; Gediga B. 1967. Plemiona kultury łużyckiej w epoce brązu na Śląsku środkowym. Wrocław: Ossolineum ; Purowski T. 2013. Wyroby ze szkła i „szklistego fajansu” odkryte na cmentarzysku kultury łużyckiej i regionalnej grupy kręgu halsztackiego w Domasławiu, pow. wrocławski. Archeologia Polski 58 (1-2), 23-87

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

68

Strona pocz.:

427

Strona końc.:

435

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61230 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji