RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Czy Słowacki pisał francuskie wiersze? O początkach kariery literackiej poety w Paryżu 1832 roku

Creator:

Przychodniak, Zbigniew ORCID

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2009)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Akta tyczące się wybicia medalu na pamiątkę powstania [...], odpis dokumentów Towarzystwa Litewskiego i Ziem Ruskich. Bibl. Narodowej, rkps III 6954, s. 2.
2. M. Baruch, Nieznany rękopis Słowackiego. "„Kurier Warszawski" 1929, nr 336.
3. M. Bizan, recenzja "Kalendarza życia i twórczoœści Juliusza Słowackiego. "„Pamiętnik Literacki"” 1961, z. 4, s.651-670.
4. M.-C. Delieuvin, Marc-Antoine Jullien, de Paris, 1775–1848: théoriser et organiser l’éducation. Paris 2003.
5. M. Dernałowicz, Kronika życia i twórczoœci Mickiewicza. Od „Dziadów” częśœci trzeciej do "„Pana Tadeusza"”. Marzec 1832 -– czerwiec 1834. Warszawa 1966.
6. Dziennik przez Piotra Kopczyńskiego z powiatu taraszczańskiego, wsi Teleżyniec, guber. kijowskiej [...]. Bibl. Polska w Paryżu, rkps 413.
7. H. Gacowa, "„Nowy Korbut", T. 11. Wrocław 2000, s. 54, poz. 80.
8. L. Gadon, Emigracja polska. Pierwsze lata po upadku powstania listopadowego. T. 1. Kraków 1901.
9. Kalendarz życia i twórczoœci Juliusza Słowackiego. Oprac. E. Sawrymowicz, przy współpracy S. Makowskiego i Z. Sudolskiego. Wrocław 1960.
10. M. Konopnicka, Wspomnienie o pani Słowackiej-Bécu, matce Juliusza Słowackiego. "Świt" 1886, nr 105, s. 99-100.
11. L. Lemaître, Notices sur les poésies de Jules Slowacki. "„Revue européenne", styczeń 1832.
12. L. Méyet, Sztambuch matki J. Słowackiego. "Ateneum" 1895, t. 2, s. 84-101.
13. M. Mochnacki, Pisma krytyczne i polityczne. Wstęp Z. Przychodniak. Wybór i oprac. J. Kubiak, E. Nowicka, Z. Przychodniak. T. 1. Kraków 1996.
14. M. Nesteruk, Nowy program poezji romantycznej. (O przedmowie do III tomu „Poezji” Juliusza Słowackiego). "„Przegląd Humanistyczny”" 1990, nr 3, s. 129-138.
15. M. Podczaszyński, O narodowoœci litewskiej. "„Pamiętnik Emigracji"” 1832, nr z 19 IX.
16. Z. Przychodniak, Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji. Poznań 2001.
17. E. Di Rienzo, Marc-Antoine Jullien de Paris (1789–-1848). Una biografia politica. Napoli 1999.
18. [W. Sabowski], notatka w dziale Korespondencja czasopisma "Kłosy"”. "„Kłosy"” 1866, nr 32, s. 580-581.
19. Sądy współczesnych o twórczoœci Słowackiego (1826-–1862). Zebrali i oprac. B. Zakrzewski, K. Pecold, A. Ciemnoczołowski. Wrocław 1963.
20. J. Słowacki, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 1. Wrocław 1949.
21. J. Słowacki, Dzieła. Wyd. 3. T. 1. Oprac. i wstęp J. Krzyżanowski. Wrocław 1959.
22. J. Słowacki, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. T. 11. Oprac. W. Floryan. Wrocław 1959.
23. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. T. 2. Oprac. J. Ujejski. Wrocław 1952.
24. J. Słowacki, Dzieła wszystkie, t. 8. Oprac. J. Ujejski [i in.]. Wrocław 1958.
25. J. Słowacki, Kilka słów odpowiedzi na artykuł pana Z. K. o "„Poezjach"” Juliusza Słowackiego. W: Dzieła wszystkie, t. 3. Oprac. J. Kleiner. Wrocław 1952, s. 198.
26. J. Słowacki, Korespondencja. Oprac. E. Sawrymowicz. T. 2. Wrocław 1962.
27. J. Słowacki, Liryki. Wybór i oprac. M. Bizan, P. Hertz. Warszawa 1959.
28. J. Słowacki, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne. Oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak. Poznań 2005.
29. J. Starnawski, Marginalia Słowackiego w 1 i w 2 tomie „Poezyj”. "„Pamiętnik Literacki"” 1955, z. 2, s.573-575.
30. Z. Sudolski, Refleksje nad sztambuchami Salomei Słowackiej-Bécu. W: S. Makowski, Z. Sudolski, W kręgu rodziny i przyjaciół Słowackiego. Szkice i materiały. Warszawa 1967, s. 70-98.
31. Sztambuch romantyczny. Wybrał i oprac. A. Biernacki. Kraków 1994.
32. Z. Trojanowiczowa, Organizator narodowej wyobraŸni. W zb.: Księga mickiewiczowska. Patronowi Uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-–1998. Red. Z. Trojanowiczowa, Z. Przychodniak. Poznań 1998, s. 9-25.
33. S. Wasylewski, Sztambuch, skarbnica romantyzmu. [Lwów 1922].
34. W. Weintraub, Dwa „Paryże”. W: Od Reja do Boya. Warszawa 1977, s. 192-202.

Issue:

3

Start page:

181

End page:

199

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63551 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 24, 2021

In our library since:

Nov 15, 2017

Number of object content hits:

249

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80544

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information