Object

Title: Biografie romantycznych poetów. Redakcja Zofia Trojanowiczowa i Jerzy Borowczyk. Poznań 2007. „Prace Komisji Filologicznej”

Creator:

Kuziak, Michał

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2009)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Abramowska, Podmiot - Osoba - Autor. W zb.: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2002, s. 99-112.
2. M. H. Abrams, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka. Przeł. M. B. Fedewicz. Gdańsk 2003.
3. E. Balcerzan, Biografia jako język. W zb.: Biografia - geografia - kultura literacka. Red. J. Ziomek, J. Sławiński. Wrocław 1975, s. 25-40.
4. J. Battersby, Authors and Books: The Return of the Dead from the Graveyard of Theory. W zb.: Beyond Poststructuralism. The Speculations of Theory and the Experience of Reading. Ed. by W. V. Harris. Philadelphia 1996, s. 177-199.
5. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków 2000.
6. Biografie romantycznych poetów. Red. Z. Trojanowiczowa, J. Borowczyk. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2007.
7. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa 1996.
8. J. Borowczyk, Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824. Historia śledztwa przeciw uczestnikom konspiracji studenckich i młodzieżowych w Wilnie oraz w Wileńskim Okręgu Naukowym. Poznań 2003.
9. J. Culler, Presupozycje i intertekstualność. Przeł. K. Rosner. "Pamiętnik Literacki" 1980, z. 3, s. 297-312.
10. K. Cysewski, Problem autokreacji w listach Zygmunta Krasińskiego. W zb.: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. Red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz. Białystok 2000, s. 73-91.
11. K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią. "Pamiętnik Literacki" 1997, z. 1, s.95-110.
12. M. Czermińska, Autor - podmiot - osoba. Fikcjonalność i niefikcjonalność. W zb.: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o kulturze - edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22-25 września 2004. Red. M. Czermińska [i in.]. T. 1. Kraków 2005, s. 211-223.
13. R. Fieguth, Rozpierzchłe gałązki. Cykliczne i skojarzeniowe formy kompozycyjne w twórczości Adama Mickiewicza. Warszawa 2002.
14. M. Foucault, Porządek dyskursu. Przeł. M. Kozłowski. Gdańsk 2002.
15. H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku. Przeł., wstęp E. Feliksiak. Warszawa 1978.
16. J. Kleiner, Romantyzm. W: W kręgu historii i teorii literatury. Wybór i oprac. A. Hutnikiewicz. Warszawa 1981, s. 175-204.
17. Z. Kubiak, Szkoła stylu. Eseje o tradycji poezji europejskiej. Warszawa 1972.
18. M. Kuziak, Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza. Słupsk 2006.
19. E. Kuźma, Autor - dzieło - czytelnik we współczesnej refleksji teoretycznoliterackiej. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 523-545.
20. V. B. Leitch, Cultural Criticism. Literary Theory. Poststructuralism. New York 1992.
21. J. J. Lipski, Osobowość twórcza. W zb.: Problemy teorii literatury. Seria 3: Prace z lat 1975-1984. Wybór H. Markiewicz. Wrocław 1988, s. 372-393.
22. Z. Łapiński, Biografia pisarza w dziełach i poza dziełami. W zb.: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2002, s. 126-138.
23. Z. Łempicki, Romantyzm. W: Renesans, oświecenie, romantyzm i inne studia z historii kultury. T. 1. Oprac. H. Markiewicz. Przedmowa B. Suchodolski. Warszawa 1966, s. 132-193.
24. P. de Man, Autobiografia jako od-twarzanie. W zb.: Dekonstrukcja w badaniach literackich. Red. R. Nycz. Przeł. M. B. Fedewicz. Gdańsk 2000, s. 106-124.
25. N. K. Miller, Arachnologies: The Woman, The Text, and the Critic. W zb.: The Poetics of Gender. Ed. ... New York 1986, s. 270-295.
26. E. Nawrocka, "[...] list to nie słowo". O listach Słowackiego do matki. W zb.: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. Red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz. Białystok 2000, s. 113-127.
27. M. Piotrowska, Zanim "Te księgi zbłądziły pod strzechy". Wielkopolska recepcja Mickiewicza. Poznań 2006.
28. M. Piwińska, Złe wychowanie. Fragmenty romantycznej biografii. Warszawa 1981.
29. P. Ricoeur, Le Temps et Récit. T. 1-3. Paris 1983-1985.
30. S. Rzepczyński, Biografia i tekst. Studia o Mickiewiczu i Norwidzie. Słupsk 2004.
31. F. Schiller, O poezji naiwnej i sentymentalnej. W: Listy o estetycznym wychowaniu i inne rozprawy. Wstęp J. Prokopiuk. Przeł. I. Krońska. Warszawa 1972, 303-418.
32. J. Sławiński, Myśli na temat: biografia pisarza jako jednostka procesu historycznoliterackiego. W: Próby teoretycznoliterackie. Warszawa 1992, s. 138-157.
33. M. Stanisz, Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie, idee programowe, gry z czytelnikiem. Kraków 2007.
34. Śmierć Mickiewicza. Teksty i rozmowy w roku Mickiewiczowskim. Red. K. Czeczot, M. Zielińska. Warszawa 2008.
35. Tajemnice Mickiewicza. Red. M. Zielińska. Warszawa 1998.
36. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. Gruszczyński [i in.]. Naukowo opracował T. Gadacz. Wstęp A. Bielik-Robson. Warszawa 2001.
37. M. Warchala, Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda. Kraków 2006.
38. A. Zawadzki, Rysy autora. Ślad jako nowa formuła obecności podmiotu w tekście. W zb.: Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele. Red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec. Kraków 2008, s. 457-468.
39. K. Ziemba, Wyobraźnia a biografia. Gdańsk 2006.

Issue:

3

Start page:

226

End page:

238

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63546 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 15, 2017

Number of object content hits:

502

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80549

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information