Obiekt

Tytuł: Sigillum provincialatus cum Beata Maria Virgine : studium pieczęci polskich prowincjałów dominikańskich z XIV i XV wieku

Twórca:

Turek, Jakub

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 54 (2016)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 57-84 : il. ; 29 cm ; Streszcz. ang. ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Na podstawie dziesięciu zachowanych odcisków pieczęci prowincjałów polskich dominikanów z XIV i XV w. można wyodrębnić cztery typariusze. Wszystkie są hagiograficzne, a w ich polu wyobrażona została Matka Boska z Dzieciątkiem oraz klęcząca i modląca się postać symbolizująca dysponenta. Wyobrażenia i legendy są stereotypowe, co umożliwiało przejmowanie typariusza przez kolejnych następców na tym samym urzędzie. Dysponentami jednej pieczęci było kilku prowincjałów (dwóch lub trzech), a jeden tłok funkcjonował przez ok. dwadzieścia-trzydzieści lat. Pieczęć prowincjalska miała charakter urzędowy. Ponadto, odgrywała znaczną rolę w propagandzie ich władzy, była symbolem jej ciągłości i jedności prowincji. Prowincjałowie pieczętowali nią swoje listy oraz współpieczętowali dokumenty wystawiane przez konwenty.

Bibliografia:

Acta capitulorum generalium Ordinis Praedicatorum, vol. 3, ed. B.M. Reichert, w: Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica, vol. 8, Romae 1900.
Acta capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum, vol. 1, ed. R.F. Madura, Romae 1972.
Bascapè G.C., Iconografia dei sigilli e degli stemmi dei domenicami, „Memorie Domenicane”, 81, 1964, s. 66–75.
Bascapè G.C., Sigillografia. Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, nell’arte, vol. 2: Sigillografia ecclesiastica, Milano 1978, s. 193–205.
Heyne J., Dokumentirte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau, t. 2, Breslau 1864.
Katalog średniowiecznych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, oprac. R. Stelmach, Racibórz 2014.
Kuczyński S.K., Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978.
Loenertz R.–J., Une ancienne chronique des provinciaux dominicains de Pologne, „Archivum Fratrum Praedicatorum”, 21, 1951, s. 5–51.
Piech Z., Średniowieczne pieczęcie tynieckie, w: Benedyktyni tynieccy w średniowieczu, red. K. Żurowska, Tyniec 1995, s. 121–140.
Pokora P., Pieczęcie kapituły katedralnej gnieźnieńskiej, Stud. Źródł., 49, 2011, s. 1–61.
Turek J., Podział polskiej prowincji dominikanów w czasach prowincjalatu Jana Biskupca w latach 1415–1417, Przegl. Hist., 106, 2015, z. 2, s. 287–325.
Wiszewski P., Średniowieczna śląska pieczęć klasztorna jako środek przekazu informacji (XIII — 1 połowa XVI w.), w: Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej, red. P. Dymmel, Lublin 1998, s. 11–30.
Zbiór formuł zakonu dominikańskiego prowincji polskiej z lat 1338–1411, wyd. J. Woroniecki, J. Fijałek, AKH, 12, 1919–1938, cz. 2.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

54

Strona pocz.:

57

Strona końc.:

84

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61548 ; 0081-7147

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/54 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/54 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji