Object

Title: „Wychowanie na tradycjach” na szczeblu jednostek wojskowych LWP (1956–1980) : środki i metody oraz ich skuteczność w oddziaływaniu na pamięć zbiorową żołnierzy

Creator:

Leszkowicz, Tomasz

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 14 (2016)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 123-159 : ill. ; Abstract eng.

Abstract:

The author, interested in the history of the Polish People’s Army (political work on the level of military units), focuses his attention on the problem of shaping collective memory of Poles in Poland under communists. The article is devoted to one of the elements of political and educational work in the Polish People’s Army – to the so-called “education based on tradition”, which was a tool of inculcation of the special vision of history in line with the political principles (emphasising “progressive traditions”, the history of workers’ movement and activities of communists during the World War II). Tools used for this “education based on tradition” included halls of tradition (which were the centres of this activity), political training, celebrations of important feast days and anniversaries, visual propaganda and cultural-educational work. In the closing part of the article the author presented also some limitations of this education, together with a selection of results of sociological research conducted in the army in the 1960s, which evidenced the effectiveness of propaganda work.

References:

Gabański S., Dobrze! Zapiski kleryka-żołnierza (1965–1967), Kraków 2013 ; Komorowski K., Problemy badawcze Sił Zbrojnych RP–PRL, w: Wojsko w Polsce „ludowej”, red. R. Klementowski, J. Nowosielska-Sobel, P. Piotrowski, G. Strauchold, Wrocław 2014 ; Kosiński K., Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL, Warszawa 2006 ; Kowalski L., Generał ze skazą. Biografia wojskowa gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego, Warszawa 2001. ; Malczewska-Pawelec D., Pawelec T., Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Kraków 2011. ; Olczyk E., Druga wojna światowa w świadomości współczesnych Polaków, Warszawa 1978 ; Rozwój Ludowego Wojska Polskiego w latach 1956–1980. Dzieło 2. Rozdz. IX Praca partyjno-polityczna w siłach zbrojnych PRL, red. W. Magoń, Warszawa 1986 ; Rybarczyk M., Wojsko jako rodzaj instytucji totalnej i organizacji społecznej, „Myśl Wojskowa” 5 (2004) ; Szacka B., Stawisz A., Czas przeszły i pamięć społeczna. Przemiany świadomości historycznej inteligencji polskiej 1965–1988, Warszawa 1990. ; Stobiecki R., Historycy wobec polityki historycznej, w: Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S.M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź 2008, s. 175–192 ; Wawrzyniak J., ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949–1969, Warszawa 2009. ; Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001 ; Zwierzchowski P., Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60., Bydgoszcz 2013

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

14

Start page:

123

End page:

159

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61447 ; 2450-8357

Source:

IH PAN, sygn. B.155/14 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/14 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information