Obiekt

Tytuł: „Wychowanie na tradycjach” na szczeblu jednostek wojskowych LWP (1956–1980) : środki i metody oraz ich skuteczność w oddziaływaniu na pamięć zbiorową żołnierzy

Twórca:

Leszkowicz, Tomasz

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 14 (2016)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 123-159 : il. ; Abstrakt w jęz. ang.

Abstrakt:

Tematem artykułu jest sposób, w jaki w Ludowym Wojsku Polskim w latach 1956– 1980 prowadzono działania na rzecz przekazania żołnierzom określonej wizji historii i oddziaływania tym samym na ich pamięć zbiorową. Analiza, oparta na materiałach wojskowych, dotyczy działań obserwowanych na poziomie jednostki wojskowej. Wraz z ukazaniem różnych narzędzi oddziaływania zadano pytanie o jego ograniczenia oraz skuteczność.

Bibliografia:

Gabański S., Dobrze! Zapiski kleryka-żołnierza (1965–1967), Kraków 2013 ; Komorowski K., Problemy badawcze Sił Zbrojnych RP–PRL, w: Wojsko w Polsce „ludowej”, red. R. Klementowski, J. Nowosielska-Sobel, P. Piotrowski, G. Strauchold, Wrocław 2014 ; Kosiński K., Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL, Warszawa 2006 ; Kowalski L., Generał ze skazą. Biografia wojskowa gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego, Warszawa 2001. ; Malczewska-Pawelec D., Pawelec T., Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Kraków 2011. ; Olczyk E., Druga wojna światowa w świadomości współczesnych Polaków, Warszawa 1978 ; Rozwój Ludowego Wojska Polskiego w latach 1956–1980. Dzieło 2. Rozdz. IX Praca partyjno-polityczna w siłach zbrojnych PRL, red. W. Magoń, Warszawa 1986 ; Rybarczyk M., Wojsko jako rodzaj instytucji totalnej i organizacji społecznej, „Myśl Wojskowa” 5 (2004) ; Szacka B., Stawisz A., Czas przeszły i pamięć społeczna. Przemiany świadomości historycznej inteligencji polskiej 1965–1988, Warszawa 1990. ; Stobiecki R., Historycy wobec polityki historycznej, w: Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S.M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź 2008, s. 175–192 ; Wawrzyniak J., ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949–1969, Warszawa 2009. ; Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001 ; Zwierzchowski P., Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60., Bydgoszcz 2013

Czasopismo/Seria/cykl:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Tom:

14

Strona pocz.:

123

Strona końc.:

159

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61447 ; 2450-8357

Źródło:

IH PAN, sygn. B.155/14 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/14 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji